Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2013-01-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4878
Доброго дня! З Новим роком! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему "Теоретико-методологічні засади фінансових криз". Необхідна періодики, підручники, посилання. Щиро вдячна! Полищук Л.О.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-04


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.5 Б91
Бураковський, І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 304 с. : іл, табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

66.2(4РОС) П58
Попов, А. Финансовый кризис 2009. Как выжить? [Текст] / А. Попов. – М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб, 2009. – 224 с.

65.9(4УКР) Я44
Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики [Текст] : аналіт. доповідь : [матер. відкритих джерел, наявні станом на 7 квіт. 2009 р.] / І. Бураковський, М. Свєнчіцкі [та ін.] ; за ред.: І. Бураковський ; В. Мовчан ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Х. : Права людини, 2009. – 76 с. : табл. – Бібліогр. у прим. : С. 66-74.

65.9(4УКР)26 З-12
Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки [Текст] : аналіт. доп. / Я. В. Белінська, Д. С. Покришка [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [б. и.], 2011. – 88 с. : рис., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

65.26 М 58
Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко [та ін.] ; за ред.: М. І. Макаренко, І. І. Д’яконова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 548 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

***

Руденко, Ю. Шляхи поширення світових фінансових криз та сучасні механізми їх запобігання [Текст] / Ю. Руденко, С. Янікін // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №5-6. – С. 3-10.

Страшек С. Фінансові кризи: як упоратись із ними? [Текст] / С. Страшек та ін. // Журнал європейської економіки. – 2007. – Т. 6 (№ 1). – С. 78-92. – Бібліогр. : 26 назв.

Андрушків, Б. М. Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз [Текст] / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, І.П. Сівчук // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 206-211. – Бібліогр. : 8 назв.

Світланова, В. Як один день може розвіяти міф про політичну кризу [Текст] / В. Світланова // Віче. – 2008. – № 11. – С. 2-3 : фото. цв.

Юрій, С. Світові економічні кризи та їх сучасні модифікації [Текст] / Сергій Юрій // Вища школа. – 2008. – № 2. – С. 13-25 : фото. – Бібліогр. : 24 назв.

Баранецький, І. Світова фінансова криза: перші результати та уроки для України [Текст] / І. Баранецький // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. – С. 27-30 : кол.іл

Фесенко , М. Глобальна економічна криза: причини та наслідки [Текст] / М. Фесенко // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. – С. 31-34 : кол.іл

Ватаманюк, О. Україна у час світової криза : виклик і можливості [Текст] / О. Ватаманюк // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 11/12. – С. 11-14.

Поташній, Ю. Економічна криза не спростовує права на працю [Текст] / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – № 1-2. – С. 12-15 : портр.

Вахненко, Т. П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання [Текст] / Т. П. Вахненко // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 3-21. – Библиогр. : 23 назви.

Мельник, В. М. Фіксальна політика держави в умовах фінансової кризи [Текст] / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 11-17.

Луніна, І. О. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України [Текст] / І. О. Луніна, В. В. Баліцька, О. В. Короткевич, Н. Б. Фролова // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 22-32.

Бобров, Є. А. Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2008. – № 12. –С. 33-43.

Баранецький, І. Як подолати вплив світової фінансової кризи: більше запитань, ніж відповідей? [Текст] / І. Баранецький // Зовнішні справи. – 2009. – № 1. – С. 28-30.

Ситник, Т. Моделі поведінки споживачів в умовах кризи [Текст] / Т.М. Ситник // Маркетинг в Україні. – 2008. –№ 6. – С. 11-12.

Як мінімізувати вплив фінансової кризи? [Текст] // Діловий вісник. – 2009. – № 2. – С. 19.

Олефір, В. Вплив світової фінансової кризи на реальний сектор економіки [Текст] / В. Олефір // Діловий вісник. – 2009. – № 3. – С. 11.

Иванников, А. Истоки финансового кризиса [Текст] / А. Иванников // Діловий вісник. – 2009. – № 3. – С. 12.


Боротися з кризою – через конкретні справи [Текст] // Діловий вісник. – 2009. – № 4. – С. 6-7. : фото.цв.

Оганян, Г. Світова фінансова криза і Україна / Г. Оганян // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 10 – 17.

Телешун, С. О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика [Текст] / С. О. Телешун // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 8-13.

Швайка , М. Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання [Текст] / м. Швайка // Економічний часопис – ХХІ. – 2008. – № 11-12. – С. 12-16.

Шейбут, Д. В. Чинники та шляхи подолання економічної кризи [Текст] / Д. В. Шейбут // Наше право. – 2009. – № 1 ч. 2. – С. 65-67.

Барановський, О. І. Сутність і різновиди фінансових криз [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2009. –№ 5. – С. 3-20. – Библиогр. : С. 20 (34 назви).

Нечай, А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливо чи необхідно? [Текст] / А. Нечай // Право України. – 2009. – № 6. – С. 147-153. – Бібліогр. : С. 153 (9 назв)


Костенко, О. Антикризові проекти в країнах світу [Текст] / О. Костенко // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 6. – С. 44.

Макогон, Ю. Стратегия выхода экономики Украины из кризиса [Текст] / Ю. Макогон // Економіст. – 2009. – № 6. – С. 28-32.

Шморгун, О. Світова фінансова криза у цивілізаційному вимірі [Текст] / О. Шморгун // Філософська думка. – 2009. – № 2. – С. 56-71. – Бібліогр. : С. 70-71.

Петрик, О. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання [Текст] / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 8. – С. 4-10 : граф.

Сивульський, М. І. Національні особливості фінансової кризи [Текст] / М. І. Сивульський // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 3-19.

Гайдуцький, П. І. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз [Текст] / П. І. Гайдуцький, В. М. Жук // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 72-82. – Бібліогр. в примітках

Арбатова, Н. Кризис и Европейский союз: политические аспекты [Текст] / Н. Арбатова // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 11. – С. 33-42. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Зернецька, О. Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи [Текст] / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2012. – № 9. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назв.

Гоффе, Н. Влияние кризиса на занятость и безработицу [Текст] / Н. Гоффе // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 8. – С. 27-38. – Библиогр. в подстроч. примеч.Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.