Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5871
2013-02-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4925
Допоможіть знайти відповідь:Структура механізму інтенсифікації виробництва підприємств легкої промисловості Шарко В.В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-19

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

30.6 Б90
Бузов Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по направл. подготовки "Технология и конструирование изделий легкой промышленности"] / Б. А. Бузов. -3-е изд., доп.. -М.: Академия, 2008.-176 c.

65.9(4УКР)29 Я 72
Ярема В. І. Виробнича програма підприємств у системі стратегічного планування : [монографія] / В. І. Ярема , М. М. Повідайчик. -Ужгород: Закарпаття, 2011.-184 c.

Деменіна О.М. Передумови становлення механізму оперативного контролінгу на промислових підприємствах / О.М. Деменіна, Л.К. Яцишина // Легка промисловість. - 2004. - №3. - С. 48-49.

Бородиня О. Умови розвитку легкої промисловості України / О. Бородиня // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 7-8.

Солуянов Г.І. Нелегкі проблеми легкої промисловості / Г.І. Солуянов // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 24-25.

Ромусік, Яніна. Легка промисловість України: стан розвитку виробництва та торгівлі / Я. Ромусік // Економіст. - 2006. - №9. - С. 29-32.

Купіна, Надія. Чи потрібна Україні легка промисловість? / Н. Купіна // Діловий вісник. - 2007. - № 1. - С. 16.

Лабурцева О. І. Сутність підприємництва та тенденції його розвитку в легкій промисловості України / О. І. Лабурцева // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 14 – 24.

Моргулець О.Б. Реструктуризація підприємств швейної промисловості України: обгрунтування економічної ефективності / О. Б. Моргулець // Легка промисловість. - К., 2007. - № 4. - С. 48-49.

Грищенко І. М. Парадигма сталого розвитку підприємств легкої промисловості / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 4. - С. 284 – 286.

Виноградов О.А. Маркетинговий підхід до ціноутворення на продукцію підприємств легкої промисловості / О. А. Виноградов, О. Є. Соломенко // Легка промисловість. - 2010. - № 1. - С. 36-37.

Земляков М.В. Управління стратегічним потенціалом підприємств легкої промисловості / М. В. Земляков, О. Б. Погайдак // Легка промисловість. - 2009. - № 4. - С. 38-39.

Тарасенко І.О. Оцінювання еконмічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку [Текст] / І. О. Тарасенко // Легка промисловість. - 2009. - № 4. - С. 40-43.

Янковець Т.М. Методичний підхід до визначення рівня розвитку інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості / Т. М. Янковець // Легка промисловість. - 2011. - № 1. - С. 30-34.

Мандрик, Ірина. Легка промисловість в умовах ринкової трансформації / І. Мандрик, Т. Сарабуна // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - № 1. - С. 9-13.

Маєвська О. О. Економічний зміст механізму стимулювання інноваційної активності підприємств легкої промисловості / О. О. Маєвська // Економіка і регіон. - 2011. - № 3. - С. 147-151.

Меленюк В. О. Маркетингова стратегія підприємств легкої промисловості / В. О. Меленюк // Держава та регіони. - 2012. - № 1. - С. 218-223.

Шарко В. В. Інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства / В. В. Шарко // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 9-10. - С. 70-72.


Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
2013-02-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4926
Добрий день. Цікаво які у вашій бібліотеці є матеріали на тему "Способи припинення юридичних осіб"? Іван
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-19

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

67.9(4УКР)304 М13
Мазур О. С. Цивільне право України : навч. посіб./ О.С.Мазур. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-384 c.

67.9(4УКР)304 П76
Примак В. Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : монографія / В. Д. Примак. -К.: Юрінком Інтер, 2007. - 432 c.

67.9(4УКР)304 Ц58
Цивільне право України : підручник / за ред. Є. О. Харитонов ; Н. Ю. Голубєва. -Х.: Одіссей, 2008.

Кобилянський В. Юридичні особи в Україні за новим законодавством / В. Кобилянський // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - №32. - С. 27-29.

Блащук Т. Організаційно-правові форми юридичних осіб у сучасному цивільному праві / Т. Блащук // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №8. - С. 3-5.

Спасибо-Фатєєва І. Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2007. - № 2.- С.118-123.

Черкес, Віталій. Підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи / В. Черкес // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. - С. 117-120.

Міхно О. І. Верховенкство права і функції адвоката під час припинення юридичними особами цивільно-правових договорів / О.І. Міхно // Адвокат. -2008. -№1. - C. 28-30.

Кузьмишин В. Науково-практичний аспект підсудності справ за позовами Державної податкової служби про припиненння юридичної особи та фізичної особи-підприємця / В. Кузьмишин // Вісник Вищого адміністративного суду України. -2008. -№ 1. - C. 62-66.

Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України / В. Борисова // Право України. - 2009. - № 5.- С.113-120.

Майданик Р. Види юридичних осіб публічного права в Україні / Р. Майданик // Юридична Україна. - 2010. - № 6. - С. 4-11.

Дяченко C. Органи управління юридичної особи, що припиняється / C. Дяченко // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 9. - C. 92-95.


Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-02-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4922
документ, який не є виданням це .дякую МАЛЕВСЬКА ОЛЬГА
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-18

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні посібники:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. -М.: Академия, 2008. - 304 c. :a-табл. - (Высшее профессиональное образование).

65.050.2 К 44
Кислюк К. В. Спеціальне документознавство : модульний курс / К. В. Кислюк. - К.: Кондор, 2011. - 192 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 2-е изд., стер. -К.: Знання, 2005. - 464 c. : a-ил. - (Высшее образование ХХІ века).

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. -К.: "Ліра-К", 2009. - 434 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. - М.: Литера, 2010. - 384 c.


2013-02-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4923
Доброго вечора! Щиро вдячна за надану Вами інформацію щодо попереднього мого запиту! В мене ще одне прохання. Чи можете допомогти знайти ілюстрації до легенди "Сфінкс" Л.Українки? Кіш Валентина Валентинівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-18

2013-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4919
Доброго дня! Нам потрібна інформація про твір Лесі Українки "Сфінкс". Тільки не сам твір, а анліз чи критика чи що-небудь в цьому плані. Наперед вдячна! Каш Валентина Валентинівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-13

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

83.3(4УКР)5 К 24
Кармазіна М. С. Леся Українка / М.С. Кармазіна. -К.: Вид. Дім Альтернативи, 2003.-416 с.

83.3(4УКР)5 К71
Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчості / О. Косач-Кривинюк. – Нью-Йорк, 1970. - 922 с.

83.3(4УКР)5 К72
Костенко А. І. Леся Українка / А.І. Костенко; Упоряд. В.П. Сичевський, Відп. за вип. О. Шевчук. -К.: "А.С.К.", 2006.-512 c.

83.3(4УКР)1 М80
Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. – К. : Наук. думка, 1992. – 632 с.

83.3(4УКР)5 П 16
Панасенко Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко. -Х.: Фоліо, 2009.-128 c. -(Знамениті українці).

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 82013-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4920
Доброго дня! Нам потрібна бібліографічна довідка на тему діяльності братів Бращайків як адвокатів. Наперед вдячний! іван


2013-02-14

Доброго Вам дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 84
Б 87
Бращайко, Ю. М. "Що видів я на Закарпаттю..." : [спогади] / Юлій Михайлович Бращайко. – Ужгород : Ліра, 2009. – 64 с. : портр, фото.
***
К 0я2
К 17
Визначний громадсько-політичний і культурний діяч : до 125-річчя народж. М. Бращайка // Календар "Просвіти" на 2008 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2008. – С. 108. : портр.

К 0я2
К 17
Сас, Ф. Брати Юлій і Михайло Бращайки : [діячі Карпат. України] / Федір Сас // Календар "Просвіти" на 1994 рік. – Ужгород : ВВК "Патент", 1994. – С. 73-76.

63.3(4Укр)5
М 21
Малюта, О. Бращайко Михайло : [про юриста, публіциста, громад.-політ. і держ. діяча Закарпаття] / Ольга Малюта // Малюта, О. "Просвіти" і Українська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). – К. : Просвіта, 2011. – С. 297-298. : фото.

63.3(4Укр)5
М 21
Малюта, О. Бращайко Юліан : [про юриста, громад.-політ. і держ. діяча Закарпаття] / Ольга Малюта // Малюта, О. "Просвіти" і Українська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). – К. : Просвіта, 2011. – С. 298-299. : фото.

К 63.312.1
С 58
Сойм Карпатської України : з виступу д-ра М. Бращайка під час обговорен. першого конституц. закону Карпат. України // Календар "Просвіти" на 1999 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1999. – С. 57.

К 0я2
К 17
Федака, П. Плугатар української ниви Закарпаття : до 125-річчя Ю. Бращайка : [громад.-культ. і політ. діяча] / Павло Федака // Календар "Просвіти" на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2004. – С. 95-97.

К 0я2
К 17
Федака, П. "По тисячолітній неволі наша земля проголошує перед цілим світом, що вона була, є й хоче бути українська..." : до 120-річчя народж. М. Бращайка : [громад.-політ. і культ. діяча] / Павло Федака, О. Хланта // Календар "Просвіти" на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2003. – С. 198-199.
***
Довганич, О. Посли (депутати) першого сойму Карпатської України. Бращайко Михайло Михайлович / Омелян Довганич // Європа-Центр. – 2008. – № 4 (24). – С. 23. : портр.

Довганич, О. Посли (депутати) першого сойму Карпатської України. Бращайко Юлій Михайлович / Омелян Довганич // Європа-Центр. – 2008. – № 4 (24). – С. 23-24. : портр.

Мартин, В. "Що видів я на Закарпаттю...". Знайдено унікальні спогади міністра фінансів у уряді Карпатської України Юлія Бращайка про події весни 1939 р. / Володимир Мартин // РІО. – 2009. – 14 берез. – С. 7.

Орос, І. Міністр фінансів і комунікацій Карпатської України Юлій Бращайко / Іван Орос // Вісті Ужгородщини. – 2011. – 15 квіт. – С. 4.

Федака, С. Діячі Карпатської України. Михайло Бращайко / Сергій Федака // Трибуна. – 2008. – 17 трав. – С. 12.

Шкробинець, Х. До 125-річчя Михайла Михайловича Бращайка (1883-1969) / Х. Шкробинець // Вісник Хустщини. – 2008. – 6 груд. – С. 2. ; Дружба. – 2008. – 11 груд. – С. 2.
2013-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4921
Допоможіть підібрати літературу на тему:Правове регулювання екологічної безпеки при використанні стовбурових клітин. Дякую Юлія Володимирівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-14

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел інформації:

Бариляк , Ігор. Від генотерапії - до "нейрореволюції" : (Медики - в очікуванні далекосяжних перемін) / І. Бариляк ; Розм. Е. Щур // Науковий світ. - 2007. - № 8. - С. 2 - 3. - ( Про стовбурові клітини).

Що обіцяють стовбурові клітини?/ За Інтернет-ресурсами підгот. В. Нечерда // Науковий світ. - 2007. - № 11. - С. 15.

Щур, Едуард. Не все золото, що блищить! / Е. Щур // Наука і суспільство. - 2012. - 5/6.- С.42-44. - (Про медичне та науково-експериментальне застосування стовбурових клітин).

Бутенко, Геннадій. Стовбурові клітини на тлі проблем і перспектив регенеративної медицини / Геннадій Бутенко // Віче. - 2012. - № 23. - С. 54-55.

Романюк С. І. Що нового в дослідженні стовбурових клітин, або чи можна з клітини шкіри отримати новий організм?/ С. І. Романюк // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 1. - С. 52-58.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 72013-02-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4918
Доброго вечора!!! Будь ласка допоможіть знайти лутературу на теме "Поетика творчості Василя Густі (збірка "Перон")". Наперед вдячна!!! Мар'яна


2013-02-12

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 83.3-8
Х 55
Хланта, І. В. Труди і дні на рушнику життя : нарис життя і творчості В. Густі / Іван Васильович Хланта ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Облас. центр нар. творчості ; Наук.-культоролог. лаб. – Ужгород : Патент, 2004. – 128 с. : іл.
***
83.3(4УКР)6
С 91
Василь Густі : поет, прозаїк, драматург // Сучасні письменники України : бібліограф. довід. – Біла Церква : Культура, 2012. – С. 119. : портр.

К 0
К 17
Ігнатович, О. Василь Петрович Густі : 60-річчя від дня народж. письм., літературознавця, ж-ста (нар. 1951) / Олександра Ігнатович // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2010. – С. 130-137. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 84-5
Г 96
Скунць, П. На пероні сподівань : [про поет. зб. «Перон»] / Петро Скунць // Густі, В. Перон : поезії. – Ужгород : Карпати, 1977. – С. 3-6.

К 0я2
К 17
Федака, Д. На межі літа й осені: До полудня віку Василя Густі : [поет] / Дмитро Федака // Календар "Просвіти" на 2001 рік. – Ужгород : Закарпат. крайов. т-во "Просвіти", 2001. – С. 85-88.
***
Вашкеба, І. Жодного дня без рядка не буває у закарпатського поета Василя Густі / Іван Вашкеба // Новини Закарпаття. – 2008. – 25 берез. – С. 7, 8.

Горват, М. Ювілей "вічного учня" : [про письм. В. Густі] / Микола Горват // Вісті Ужгородщини. – 2011. – 18 берез. – С. 5. : фото.

Густі, В. Василь Густі: "Прагну жити так, щоб колись хтось і мені мав підстави подякувати за добру справу, за простягнуту руку допомоги" : [розмова з відом. письм. / вів В. Мишанич] / Василь Густі // Ужгород. – 2011. – 29 жовт. – С. 12, 14.

Кремінь, Д. Смерекові літа Василя Густі, який і в двадцять писав "сорокарічні вірші" : [життя та творчість поета В. Густі] : / Дмитро Кремінь // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 17-23 берез. – С. 13.

Талабіра, Г. "Жити, справді, треба поспішати, і не бути боржником ні в чим" : ознайомлен. з життям і творчісю В. Густі / Г. Талабіра // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 3. – С. 54-57.

Шип, Ю. В. Ювілейна анкета Королівського поета : [про творчість закарпат. поета В. Густі] / Юрій Васильович Шип // Слово вчителя. – 2011. – 18 берез. – С. 7.

Шкіря, В. Король поезії із Королева : В. Густі – 60 / Василь Шкіря // Трибуна. – 2011. – 2 квіт. – С. 4.

Шкурда, Є. Творчості Василя Густі присвятили конференцію : [читац. конф. "Труди і дні на рушнику життя" в ЗОШ I-III ст. № 6] / Євгенія Шкурда // Ужгород. – 2011. – 3 груд. – С. 12.

Яцканин, І. Василю, ще не вечір! : [до 60-річчя від дня народж. закарпат. поета В. Густі] / Іван Яцканин // Нове життя [р]. – 2011. – 25 берез. – С. 4. : фото.
2013-02-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4917
Уплив художньо – публіцистичних жанрів на формування жанрової палітри видання
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-12

2013-02-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4916
Підкажіть, будь ласка, де можна пошукати опубліковані виступи українських мовознавців, лінгвістів, и політиків про утиски української мови; порушували питання двомовності України? Дякую. Христина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-10

2013-02-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4912
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Інформаційний студентський радіовипуск:особливості створення та підготовки до ефіру". Заздалегідь спасибі за допомогу. Катерина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-10

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

76.01 Б 77
Бойд Е. Ефірна журналістика : технології виробництва ефірних новин/ Е. Бойд ; пер. з англ. О. О. Колот; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. -5-те вид.. -К., 2007.-432 c.

74.58 В54
Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб./ Т.Ю. Осипова та ін.; За заг. ред. Т.Ю. Осипова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. -Одеса: Фенікс, 2006.-288 c.

67.9(4УКР)304.1 І 74
Інформаційне законодавство України : yаук.-практ. комент./ Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, НАН України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж, Авт.кол. В.О. Горобцов та ін.. -К.: Юридична думка, 2006.-232 c.

76.3 К 63
Комар С. В. Радіо... І решта життя / С.В. Комар. -К.: Нора- Друк, 2004.-128 с. :z-фото.

74.58 С88
Студентське самоврядування в Україні / ред.- упоряд.: Н. Демчук ; Л. Кудіна. -К.: Молодіжна Альтернатива, 2004.-60 с.

76.01 Ш 24
Шаповал Ю. Г. Феномен журналістики: проблеми теорії : Монографія/ Ю.Г. Шаповал. -Рівне: РОСА, 2005.-248 с.

76.0 Я79
Ярцева Н. Ради радио : как стать популярным ведучим / Н. Ярцева -Б.м.: Альпина нон-фикшн, 2009.-224 c.

Гоян О. Сучасне радіомовлення: новітні технології й ефірні трансформації / О. Гоян // Пам'ять століть. -2007. -№ 3. - C. 51-59.

Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об'єкти права інтелектуальної власності / Т. Вахонєва // Юридична Україна. - 2011. - № 10. - C. 38-42.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-02-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4913
Скажіть будь- ласка у вас є Аллен Карр або Аллан Пиз. дякую. марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-10

Доброго дня! Конкретизуйте Ваш запит.
2013-02-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4914
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу по питанню "Гроші держави УНР" Дякую.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-10

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою:

65.9(4УКР)26 Г 89
Гроші України = Money of Ukraine / Р. М. Шуст, А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко [та ін.] ; редкол.: С. Г. Арбузов ; Стельмах [та ін.] В.С. ; ред. пер. Я. А. Ящук; Нац. банк України. -Х.: Фоліо; К., 2011.-504 c.

65.02(4УКР) З-68
Злупко С. М. Економічна історія України : навч. посіб./ С.М.Злупко; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. -К.: Знання, 2006.-368 c.

65.26 К60
Колесников О. В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб./ О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп.. -2-е вид., випр. та допов.. -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-140 c.

65.03(4УКР) Л 22
Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу : підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко; За ред. Б.Д. Лановик. -8-ме вид. перероб. і доп.. -К.: Вікар, 2006.-496 c.

65.26 П 85
Прядко В. В. Історія грошей і кредиту : підручник / В. В. Прядко, М. М. Сайко; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад.. -К.: Кондор, 2009.-510 c.

65.02(4УКР) Ч-37
Чекушина Ю. М. Нариси з економічної історії України : навч. посібник/ Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-140 с.

Швець В.Є. Грошова система України періоду Центральної Ради / В.Є. Швець // Фінанси України. -2004. -№4. - C. 136-141.

Гай-Нижник П.П. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за гетьманату 1918 року / П.П. Гай-Нижник // Фінанси України. -2005. -№9. - C. 158-160.

Гай-Нижник Павло Народження карбованця / Павло Гай-Нижник // Київська старовина. -2007. -№ 1. - C. 59-79.

Гай-Нижник П.П. Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. -2010. -№ 7. - C. 118-125.

2013-02-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4915
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати інформацію по питанню "Технологія соціальної благодійності та виховання в релігії." Тетяна.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-10

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання, які Ви отримаєте в читальній залі:

65.9(4УКР)27 У-45
Укpаїна. Закони.
Закон України про благодійництво та благодійні організації [Текст] : за станом на 1 верес. 2002 р. / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2002. - 15 с.

66.79(4УКР) К78
Кращі практики мобілізації внутрішніх ресурсів українських громад / Ін-т успішних громад ; упоряд., ред. матеріалів, вступ. слово В. Кучереносов. - К. : [б. и.], 2007. - 126 с.

66.3(4УКР) Н58
"Нехай завжди буду Я!" : об'єднаймося заради дітей! / Гол. ред. А. Кравченко . - Донецьк : [б. и.], 2005 (Друкарня ЧП "Астро") . - 218 с. : кол.іл.

65.9(4УКР)27 Х 82
Хорунжий Ю. М.
Українські меценати : доброчинність - наша риса / Ю. М. Хорунжий ; худ. оформ.: Н. В. Михайличенко ; Ж. Г. Присяжна. - К. : Академія, 2001. - 137 с. - Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)305 Ч-44
Чепурнов В. О.
Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності : монографія / В. О. Чепурнов, В. І. Ярема ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. - 144 с. - Бібліогр.: с.126-138 . - Бібліогр. у підрядк. прим.
Теленик С. Національна ідея та національне виховання молоді в Україні / С. Теленик // Наука. Релігія. Суспільство. -2004. -№ 2. - C. 56-63.

Котляр Г. Є. Формування творчої особистості за традиціями німецького лютеранства / Г. Є. Котляр // Наука. Релігія. Суспільство. -2004. -№ 3. - C. 156-160.

Вишневський О. Християнізація виховання : Відродження духовності / О. Вишневський // Пам'ять століть. - 2004. - №5. - C. 120-140.

Слівак Я. Релігійна група і нові релігійні рухи (секти)/ Я. Слівак // Соціальна психологія. -2005. - №1. - C. 96-106.

Биченко А. Проблема релігійного навчання та виховання дітей і молоді в Україні очима громадян / А. Биченко // Національна безпека і оборона. -2005. -№8. - C. 3-25.

Денисенко В. Виховання вірою і словом : Духовна преса і релігійна педагогіка / В. Денисенко // Пам'ять століть. -2007. - № 3. - C. 212-221.

Журавський В.С. Проблеми у сфері благодійництва, що перешкоджають її розвитку / В.С. Журавський // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - C. 130-132.

Курінна Т. Аналіз окремих напрямів формування моделі державної політики у сфері благодійності та меценатства в Україні / Т. Курінна // Наукові записки. -К.: ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса. -2008. -Вип. 37. - C. 336 – 343.

Рощина Л.О. Благодійна діяльність українських братств / Л. О. Рощина // Наука. Релігія. Суспільство. -2009. - № 1. - C. 38-42.

Виговська Т. В. Релігійні аспекти у процесі формування екологічної свідомості особистості / Т. В. Виговська // Екологічний вісник. -2009. - № 2. - C. 23-25.

Скрипнікова С. В. Основні принципи католицького сімейного виховання/ С. В. Скрипнікова // Наука. Релігія. Суспільство. -2009. - № 4. - C. 161 - 167.

Степанов І. Благодійність в Україні / І. Степанов // Наука і суспільство. - 2009. - № 11/12. - С. 31-32.

Бездуган Я. Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об’єднань / Ярослава Бездуган // Віче. -2012. - № 2. - C. 9-11.2013-02-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4911
Добрий день!!! Знайдіть мені будь-ласка книжки та статті для реферату на тему: "Роль інформаційно-аналітичні системи, підтримки прийняття рішень у сучасному суспільстві". гарно дякую!!! Олександр
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-07

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

32.97 Б 27
Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб./ Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічник; М-во освіти і науки України. -Львів: Новий Світ - 2000, 2010.-392 c.

65.050.2 І-74
Інформаційні системи в менеджменті : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В. О. Новак [та ін.]. -К.: Каравела, 2008.-616 c.

67.9(4УКР)301 К49
Клименко І. В. Технології електронного урядування : навч. посіб./ І.В.Клименко, К.О.Линьов. -К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006.-192 c.

32.97 О-75
Основи інформаційних систем : навч. посіб./ В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна [та ін.] ; ред. О. Зарембо; Київ. нац. екон. ун-т . -2-е вид., переробл. і допов.. -К.: КНЕУ, 2001.-420 с.

65.050.9(4УКР)2 С31
Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні : навч. посіб./ М. А.Сендзюк; Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-340 c.

Білорус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту/ Т.В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№4. - C. 170-175.

Бережной О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень/ О.А. Бережной // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№9. - C. 26-29.

Моргун М.А. Використання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при управлінні регіональним бюджетуванням / М.А. Моргун // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 108-113.

Марченко В. Сучасні інформаційні технології прийняття раціональних управлінських рішень / Марченко В., Надточій О. // Техніка АПК . -2007. -№ 3. - C. 9-11.

Загорулько А.А. ССП - инструмент принятия эффективных управленческих решений / А. А. Загорулько // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 263-270.

Чабанна, Маргарита. Використання інформаційних систем підтримки прийняття політичних рішень органами державної влади в Україні / М. Чабанна // Вибори та демократія. - 2010. - № 1. - С. 63-70.

Земляний М. Г. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в енергетичній сфері: проблеми і перспективи/ М. Г. Земляний // Стратегічні пріоритети. -2010. -№ 4. - C. 84-89.

Кісь Я.П. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у туристичній сфері / Я. П. Кісь // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 172-176.

Гришин В. Інформаційні системи як ефективний засіб забезпечення прийняття управлінських рішень органами державної влади / В. Гришин // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 29-32.

Коваленко О.Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень / О. Є. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 279-285.

Мортіков В. Інформаційні аспекти прийняття рішень у соціально-трудовій сфері/ В. Мортіков // Україна: аспекти праці. -2012. -№ 2. - C. 8-13.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5


Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.