Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5871
2013-01-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4909
спільна робота вихователів та батьків у період адаптації дітей до дошкільного закладу В.В.О
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-01

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88.8 В 43
Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.]. -Вид. 2-е, допов. -К.: Каравела, 2009.-400 c.

88.37 К 95
Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. -К.: Каравела, 2009.-448 c.

88 С 13
Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб./ М. В. Савчин. -2-е вид., стер. -К.: Академвидав, 2009.-360 c.

Козак Н. Як вибрати дитячий садок / Н. Козак // Дошкільне виховання. -2007. -№ 1. - C. 9-10.

Терещенко О. Родинні збори в дитячому садку / О. Терещенко // Дошкільне виховання. -2007. -№ 2. - C. 18-20.

Спичак М. Курс- на співпрацю з батьками / М. Спичак // Дошкільне виховання. -2007. -№ 3. - C. 14.

Ранньому віку - посилену увагу! // Дошкільне виховання. -2007. -№ 12. - C. 3-4.

Стреж Л. Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ : семінар - практикум для психологів ДНЗ / Л. Стреж // Психолог. -2007. -№ 43. - С.10 -15.

Долинна О. Науково-методичне забезпечення виховання дошкільнят / О. Долинна // Дошкільне виховання. -2007. -№ 7. - C. 14-16.

Кондратенко Р. Метод проектів у роботі з батьками / Р. Кондратенко // Дошкільне виховання. -2008. -№ 5. - C. 11-13.

Ладивір С. Секрети батьківської педагогіки: Родина має дати дитині любов і захист / С. Ладивір // Дошкільне виховання. -2008. -№ 6. - C. 3-6.

Мальцева Т. Співпраця початкової школи і дитячого садка в сільській місцевості / Т. Мальцева // Початкова школа. -2010. -№ 9. - C. 41-42.

Бєляєва О. Як навчити дитину терпимості / О. Бєляєва // Психолог. -2010. -№ 45. - C. 12-14.2013-01-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4910
доброго дня!! скажіть будь ласка, як скласти річний план сільської бібліотеки? Света.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-01

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті/ Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. -К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

К 78.38 І-74
Інформаційний та дозвіллєвий центр у бібліотеці [Текст] : (з досвіду роботи Новосільської б-ки-філії Виноградівської ЦБС) / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Ф. Хромей ; ред. К. Г. Вашкеба ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Видавництво В. Падяка, [2009]. - 12 с.

К 78 К 78
Краєзнавча діяльність бібліотек : методичний посіб./ Держ. іст. б-ка України; підгот.: В. П. Кисельова ; З. Х. Мусіна ; С. І. Смілянець ; відп. за вип. Комська А. М.. -К., 2002.-205 с.

78.34 М 47
Мелентьева, Ю. П. Сельская библиотека: проблемы развития и перспективы : науч.-метод. пособие / Ю.П. Мелентьева. - М. : Либерея, 2003. - 96 с.

78.34 М 47
Мелентьева, Ю. П. Сельская библиотека и ее читатель в современном социокультурном пространстве села / Ю. П. Мелентьева. - М. : [б. и.], 2009. - 144 с. - (Современная библиотека ; вып. 63).

К 78.3 П 70
Працюємо для громади : з досвіду роботи б-ки с. Березово Хустського р-ну / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. М. Панчук ; О. М. Дзуровчик ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2010. - 6 с.

78.34(4УКР) С36
Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. статей та повідомлень / уклад. та ред. Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. - Рівне : [б. и.], 2008. - 112 с.

78.34(4УКР) С 76
Стан і розвиток сільських бібліотек України в 2008-2010 рр.: (стат. табл.) : додаток. - К. : [б. и.], [2011].

Кравченко С. Сільська бібліотека: знайомство зблизька / С. Кравченко, І. Цуріна // Бібліотечна планета. -2007. -№ 4. - С. 39-41.

Цуріна І. О. На порядку денному - сільська бібліотека / І. О. Цуріна // Бібліотечна планета. -2010. -№ 4. - C. 36-38.

Сокульська С. З. Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади / С. З. Сокульська // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 20-22.

Бойко Є. Сільська бібліотека сьогодні: досягнення, проблеми, пропозиції щодо їх вирішення / Є. Бойко // Бібліотечна планета. -2011. -№ 3. - C. 8-9.


2013-01-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4908
доброго дня! скажіть,будь ласка, у бібліотеці є видання Марченко Н.М. "ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА" МАРИНА
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-02-01

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2013-01-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4907
Здрастуйте! Підкажіть будьласка правила написання назв, посад (прописних та строчних літер) в діловій українській мові. Токар Ярослав Сергійович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-27

Доброго дня! Пропонуємо Вам завітати до бібліотеки та скористатись наступною літературою:

81.411.1 Г 87
Громик Ю. В. Український правопис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. В. Громик. -К.: Центр учб. л-ри, 2013.-140 c.

65.050.9(4УКР)2 З-91
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник : Мова документів. Орфографія. Усне ділове мовлення. Писемне ділове спілкування. Умовні скорочення за ДСТУ. Вправи та завдання/ М. Г. Зубков. -6-е вид., випр.. -Х.: Торсінг, 2004.-448 c.

81.411.1 П32
Пивоваров В.М. Ділова українська мова : навч. посіб./ В.М.Пивоваров, Ю.І.Калашник, Л.Г.Савченко. -Х.: Одіссей, 2007.-232 c.

81.411.1 С 91
Сучасний український правопис : [теорія, практика] / уклад. О. Г. Попко. -Х.: Весна: ФОП Співак Т. К., 2010.-192 c. :z-табл.. -(Практичний довідник).

65.050.9(4УКР)2 У 45
Українська ділова мова : практичний посібник на щодень / Ред. М.Д. Гінзбург. -Х.: Торсінг, 2003.-592 с.

2013-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4904
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти літературу по темі: "Упраління фінансовими ресурсами підприємств у зарубіжних країнах" Байрак Оксана Миколаївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-27

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу, яка є у фондах бібліотеки:

65.29 К 17
Калетнік Г. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб./ Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. -К.: Хай-Тек Прес, 2010.-320 c.

65.29 К78
Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Крамаренко, О.Є Чорна; Дніпропетр. ун-т економіки та права . -2-е вид.. -К.: Центр учбової л-ри, 2009.-528 c.

65.29 Л 93
Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб./ Н. М. Любенко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. -К.: Центр учбової л-ри, 2009.-272 c.

65.29 П39
Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : навч. посіб./ О. В. Плотніков. -К.: Кондор, 2009.-252 c.

65.9(4УКР)29 П87
Птащенко Л. О. Управління корпоративними фінансами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Л. О. Птащенко. -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-296 c.

65.29 Я 77
Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси", базового напряму 6.030508 "Фінанси і кредит" / Н. Б. Ярошевич; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". -Львів: Вид-во Нац. ун-та «Львів. політехніка», 2009.-296 c.

Давиденко Н. М. Фінансовий менеджмент підприємств / Н.М. Давиденко // Фінанси України. -2004. -№6. - C. 90-95.

Шеламова І.Д. Міжнародний досвід формування трансфертних цін / І. Д. Шеламова, В. Р. Костюк // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 6. - C. 170-176.

Турило А. М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. -2010. -№ 11. - C. 87-92.

Пиріг Д. З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 3. - C. 163-170.

Деревягін О. Оцінка кредитоспроможності компаній у зарубіжній практиці / О. Деревягін // Фінансовий ринок України. -2011. -№ 11. - C. 25-27.

Нестеренко Н. В. Сутність та структура фінансового механізму підприємства / Н. В. Нестеренко, В. В. Немченко // Вісник. -2011. -№ 2. - C. 62-64.

Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку/ Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. -2012. -№ 6. - C. 96-105.

Адаменко М. В. Застосування системного підходу при удосконаленні фінансового менеджменту підприємства / М. В. Адаменко // Економіка. Фінанси. Право. -2012. -№ 7. - C. 27-31.


2013-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4905
скажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці праці Рене Давида "Сучасні правові системи" та Раймона Леже "Великие правовые системы". дякую. марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-27

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступне видання:

67.0 Д13
Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с франц. В. А. Туманова. - М. : Междунар. отношения, 1998. - 400 с.
2013-01-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4902
Привіт.Мені потрібно підібрати статті, книжки тощо до теми "Книга у нашому житті" .Допоможіть будь ласка. Дякую. Алла
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-25

Пропонуємо, переглянути наступні видання:

Фурсова, Л. Вступний урок : слово про Книгу як найвищий духовний набуток людства [Текст] / Л. Фурсова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №8. – С. 41-43.

Дворкина, М. Я. Пространство для книги и читателя [Текст] / М. Я. Дворкина // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 89-98.

Бандальєр, Г. Книга versus інтернет [Текст] / Ганна Бандальєр // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 3. – С. 51-59. – Бібліогр. : 6 назв.

Семеріков, С. Новий технічний засіб навчання - електронна книга [Текст] / С. Семеріков // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 53-54. – Бібліогр. : 1 назв.

Бондаренко, Н. Українська книга в контексті соціальних процесів [Текст] / Н. Бондаренко // Українська культура. – 2007. – № 7. – С. 13 : фото

Кравченко, П. Книги – це крила, життя, наша пам'ять [Текст] / П. Кравченко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 4. – С. 45.

Салій, в. О. Книга в нашому житті [Текст] / В. О. Салій // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 3. – С. 92-93.

Сухаревська, О. Значення книги в житті людини [Текст] / О. Сухаревська // Початкова школа. – 2009. – № 3. – С. 27-30.

Терещенко, К. Свято книги завжди з нами (за матеріалами ЗМІ) [Текст] / К. Терещенко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 11. – С. 49-51.

Теремко, В. Стратегічні випробуванння електронною книжністю [Текст] / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 10-14. –? Бібліогр. в кінці ст.

Теремко, В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру [Текст] / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 5. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст.

Сенченко, М. Читання, соціальна нерівність, електронна книга [Текст] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 1. – С. 3-6.

Санченко, А. Місцеві особливості е-книжок [Текст] : цифризація книговидання / А. Санченко // Український тиждень. – 2012. – № 48. – С. 52-56.

Семків, Р. Читати стане простіше [Текст] / Р. Семків // Український тиждень. – 2012. – № 48. – С. 57.

Яцишин, Д. Книги – вікна, крізь які проглядає душа [Текст] / Д. Яцишин // Шкільний світ. – 2012. – № 47. – С. 12-18.


Інтернет – ресурси :

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
http://krasotkina.com/content/свята/Книга%20вчить,%20як%20на%20світі%20жить.html
Посилання 42013-01-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4903
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на курсову роботу "терміносистема документології:лінгвістичний аспект".ДЯКУЮ! Коваль Анастасія Анатоліївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-27

Доброго дня! Пропонуємо переглянути літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. -М.: Академия, 2008.-304 c. :a-табл. -(Высшее профессиональное образование).

81.411.1 З- 34
Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства : підручник / М.С. Зарицький; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". -К.: Політехніка: НТУУ "КПІ", 2004.-128 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер.. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: "Ліра-К", 2009.-434 c. :a-рис.

78.3 С 60
Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солодієнко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2010.-204 c.

78.34(7СПО) С 85
Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. -К., 2011.-504 c.

65.050.2 У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посіб./ С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.]; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. -К.: Професіонал: Центр учбової л-ри, 2010.-184 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.

Рудюк В. Проблеми зберігання і захисту електронних документів: досвід ФРН : методические рекомендации / В. Рудюк // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 17-21.

Стрішенець Н. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології./ Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. -2007. -№ 2. - C. 20-25.

Селігей П. О. Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми / П.О. Селігей // Мовознавство. -2007 . -№ 3. - С. 48 – 61.

Васильченко М. Термінологія, термінологія... : рецензия / М. Васильченко // Бібліотечний вісник. -2007. -№ 5. - C. 54-55.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. -2008. -№ 2. - C. 4 – 5.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. -2008. -N5. - C. 25 – 27.

Цивін М. Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2010. -№ 1. - C. 7-11.

Кочан І. СловоСвіт 2010 обговорення проблем української термінології / І. Кочан, Б. Рицар // Стандартизація. Сертифікація. Якість. -2011. -№ 1. - C. 29-30.


2013-01-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4900
Поведінка людини в соціальному довкіллі
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-25

Зверніть увагу!

88.5 Ш 33
Швачко, О. В. Соціальна психологія [Текст] : навч. посібник для студентів непсихологічних спеціальностей вищих навч.закладів / О.В. Швачко. – К. : Вища школа, 2002. – 111 с.

88.5 О- 63
Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 448 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. : С. 426-431.

88.5 Т 80
Трухін, І. О. Соціальна психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І.О. Трухін ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 336 с. + Додатки с. 317-329. – Бібліогр. : С. 330-333.

87.7(4УКР)
Бугай, Н. Український етикет [Текст] : / Н. Бугай. – К. : Б-ка українця, 2002 – (Бібліотека українця)
Кн. 1 : Етикет особистості шкільного віку : посіб. для дітей та дорослих. –2002. – 288 с. : іл.

74.2 В 64
Вознюк, Н. М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Вознюк ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 200 с. – Бібліогр. : С. 183-193.

88.37 Я14
Яблонко, В. Я. Психолого – педагогічні основи формування особистості [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Я. Яблонко ; М-во освіти і науки України, Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Миколаїв. навч.– наук. ін-т. –К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 258 с. : табл., мал. – Бібліогр. : С. 251-255 та у підрядк. прим.

88.37 В18
Варій, М. Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 592 с. – Бібліогр. наприкінці глав.

88.8 Т35
Терлецька, Л. Г. Психологія розвитку духовності [Текст] : засобами психокорекції малюнком / Л. Г. Терлецька. – К. : Главник, 2008. –144 с. : іл. – (Бібліотечка соціального працівника). – Бібліогр. : С. 142-143.

74.6 Г 52
Главацька, О. Л. Основи самовиховання особистості [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / О. Л. Главацька. – К. : Кондор, 2008. – 228 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 222-224.

74.2 І-75
Іова, В. Ю. Орієнтири морально-духовного виховання особистості [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2009. –272 с. – (Методика виховання). – Бібліогр. : С. 269-271.

***

Пріснякова, Л. До моделювання поведінки людини [Текст] / Л. Пріснякова, В. Прісняков // Психологія і суспільство. – 2004. – №3. – С. 91-98.

Тимошенко, Віра Іванівна. Мотивація правової поведінки [Текст] : общественно–политическая литература / В.І. Тимошенко // Держава і право. –2007. – Вип. 36. – С. 8-16. – Бібліогр. : 20 назв.

Возьний, К. З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 3-15. – Бібліогр. : 42 назви.

Кудрик Л. Г. Духовно-моральний розвиток особистості – необхідна передумова ноосферогенезу (за вченням В.Вернадського) // Педагогічна думка. – № 1-2, 2003. – С. 3-8.

Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна шко¬ла. – 2000. – № 4. – С. 6-13.

Інтернет-ресурс:

Посилання 1
2013-01-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4901
Добрий день. Будь ласка підкажіть мені, в яких сучасних закарпатських виданнях (журнали, газети) можна зустріти жанр рецензії (байдуже чи то на літературний твір, чи театральну виставу, тощо). Буду дуже вдячна за підказку :) Таня


2013-01-27

Доброго дня!
Найчастіше жанр рецензії можна зустріти в таких сучасних закарпатських виданнях:
в газетах: Ужгород, Новини Закарпаття, Срібна Земля, РІО, Трибуна та ін.;
в журналах: Культурологічні джерела, Дукля.
Окрім того багато рецензій друкується в Науковому віснику Ужгородського університету.

До Вашої уваги деякі приклади рецензій:
Андрійцьо, В. А. Як народжуються і чому не вмирають книги : [рец. на кн. – Ігнатович, Г. Від гасниці до рампи : нариси з історії укр. театру на Закарпатті. – Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 344с.] / В. А. Андрійцьо // Вісник Хустщини. – 2010. – 30 берез. – С. 3.

Вікторія Андрусів репрезентувала "Оману небесну" : [про кн. ужгород. письм. і поетеси] // Ужгород. – 2010. – 22 трав. – С. 12.

Галас, М. Уособлена історія : 25 лідерів Закарпаття різного часу зібрали під одною палітуркою : [кн. В. Ільницького та С. Федаки "Перші особи"] / Мирослава Галас // Закарпатська правда. – 2011. – 8-14 жовт. – С. 12.

Каралкіна, Н. До "Лексикона інтимних міст" Юрія Андруховича потрапили Ужгород і Хуст : нову кн. невтом. мандрівника закарпатці побачили третіми / Наталія Каралкіна // РІО. – 2012. – 14 квіт. – С. 19.

Кобаль, В. Його дух і досі витає у театрі, якому Всеволод Майданний віддав себе сповна : [вихід кн. В. Андрійця "Доля світла, тополина" (Граджа, 2010)] / Василь. Кобаль // Новини Закарпаття. – 2010. – 30 берез. – С. 6. : фото

Кобаль, В. "Театр важко створити, а ще важче зберегти..." : [про кн. В. М. Андрійця "Доля світла, тополина..." (Вид-во "Гражда", 2009)] / Василь Кобаль // Культурологічні джерела. – 2010. – № 1-2. – С. 57-58. : фото

Кобаль, В. У пошуках історичної правди : побачило світ дослідження про закарпатський театр : [вихід моногр. В. Андрійця "Руський театр Товариства "Просвіта" в Ужгороді (1921–1929 рр.)" (вид-во "Гражда")] / Василь Кобаль // Новини Закарпаття. – 2012. – 30 жовт. – С. 6. : фото

Медвідь, М. Цінна монографія : рецензия / Марія Медвідь // Трибуна. – 2006. – 28жовт. – С. 13.
Рец. на моногр. І.Ф.Король. "Гарант миру і безпеки" / І.Ф.Король

"Притулок" Вікторії Андрусів : [нова кн. авт. (вид-во "Ліра")] // Ужгород. – 2011. – 19 лют. – С. 12.

[Рецензії на книги] // Культурологічні джерела. – 2011. – № 2. – С. 76-78. : фото
Рец. на кн. : Габорець, В. С. Жива легенда нашої культури / В. С. Габорець, В. С. Марушка, В. І. Глеба, Ю. Ф. Габорець. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 232 с.
Рец. на кн. : Габорець, В. С. Поезії. Публіцистичні та культурологічні статті / В. С. Габорець. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 312 с.
Рец. на кн. : Марушка, В. І. Мелодії оркестру / В. І. Марушка
Рец. на кн. : Глеба, Ю. І проросли зерна духовності... / Ю. Глеба, В. Кобаль, В. Сможаник. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. – 400 с.

Росул, Т. Театральне мистецтво Срібної Землі : (рецензія на монографію Василя Андрійця "Руський театр товариства "Просвіта" в Ужгороді (1921–1929) – перший професіональний український театр на Закарпатті" Ужгород, "Гражда", 2012) / Тетяна Росул // Срібна Земля. – 2012. – 2 листоп. – С. 6. : фото

Україна видає : [в т. ч. про 6-ий том кн. М. Лучкая "Історія карпатських русинів" ; вид. С. Федаки "Сучасна Україна: портрет з натури" (Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011) ; зб. В. Грабовського "Жагалівка" (Ужгород : "Гражда, 2011") ; зб. В. Ільницького та С. Федаки "Перші особи. Історія Закарпаття в біографіях його керівників" (Ужгород : TIMPANI, 2011) та зб. О. Пекар "У долонях сивих гір" (Ужгород : "Мистецька лінія", 2008)] // Дукля. – 2011. – № 5. – С. 90-93. : фото

Фединишинець, В. Життєвий подвиг театрала : [про Г. Ігнатовича та його кн. з історії край. театру "Від гасниці до рампи"] / Володимир Фединишинець // Ужгород. – 2010. – 10 лип. – С. 12.

Шутко, М. Світ побачила... "Дебілка" : так називається нова кн. новел В. Андрусів / Маріанна Шутко // Новини Закарпаття. – 2011. – 15 жовт. – С. 16.
2013-01-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4898
Допоможіть знайти матеріал на тему Форма територіального устрою країн Європи(Польша,Угорщина, Чехія, Словатчина., Австрія) Світлана
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-25


Зверніть увагу!

26.890(0) Ю74
Юрківський, В. М. Країни світу [Текст] : довідник / Віктор Минович Юрківський; Ред. А. А. Москалюк, Ред. А. С. Мнишенко. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2001. – 368 с.

26.890(7) П16
Панов, А. В. Основи країнознавства [Текст] : навч. посібник / А. В. Панов. –Ужгород : [б. и.], 2002. – 88 с.

67.1(0) П 16
Панов, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А.В. Панов. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 204 с.

67.300(0) К 64
Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; ред. В. О. Ріяк. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

67.2(0) Р82
Рубаник, В. Є. Лекції з історії держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В.Є. Рубаник. – Х. : Консум, 2003. – 528 с. – Бібліогр. : С. 512-527.

67.300 К 64
Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / М. С. Горшеньова, О. В. Журавка, К. О. Закоморна [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Ріяка ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

65.049(0) С98
Сюткін, С. І. Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни [Текст] : книга-зошит : навч. посіб. / С.І.Сюткін, Г.Г.Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2004. – 246 с. : карти, табл. + Додатки: С. 191-228. – Алф. покаж. : С.234-246 . – Бібліогр. : С. 247-248.

75.8 С19
Сапожникова, Е. Н. Страноведение: теория и методика туристского изучения стран [Текст] : учеб. пособ. / Е.Н.Сапожникова. – М. : Академия, 2004. –240 с. + Прилож. : С.168-238. – (Высшее профессиональное образование). – Библиогр. : С. 167.

65.049(0) Б40
Безуглий, В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В.В. Безуглий. – К. : Академія, 2005. – 704 с. – (Альма-матер).


***
Дахова, І. Принципи діяльності уряду в зарубіжних країнах [Текст] / І. Дахова // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №3(46). – С. 249-256.

Назаров, І. Конституційні засади побудови судових систем країн Європейського Союзу [Текст] / І. Назаров // Юридична Україна. – 2008. – № 2 . – С. 81-85.


Інтернет - ресурси:


Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 42013-01-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4899
Привіт. Мені потрібно підібрати статті, праці, книжки тощо до теми "Сучасні проблеми функціонування української мови". Допоможіть будь ласка. Юліанна


2013-01-25

Пропонуємо, переглянути наступні видання:


81.411.1 Т 48
Ткаченко, О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К. : Спалах, 2004. – 272 с.

65.050.9(4УКР) Д 46
Ділова українська мова : навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік та ін.; За ред. О.Д. Горбул. – 4-те вид., випр. – К. : Знання, 2004. – 224 с.

81.411.1 К 61
Колоїз, Ж. В. Сучасна українська літературна мова : зб. завдань для лаборатор. робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. – К. : Знання, 2006. – 360 с. –(Вища освіта ХХІ століття).

81.411.1 Я93
Яцимірська, М. Г. Сучасна українська мова : практикум із пунктуації : навч. посіб. / М. Г. Яцимірська. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2009. – 264 с. – Бібліогр. : С. 260-262.

81.411.1 С 12
Сабадош, І. В. Сучасна українська літературна мова : вступ, лексикологія і семасіологія, фразеологія, лексикографія : практикум для студентів-філологів спец. "укр. мова і л-ра" / І. В. Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т, Філол. ф-т, Каф. укр. мови . – Ужгород : [б. и.], 2010. – 124 с. – Бібліогр. напочатку занять. –Абет. покажч. : С. 121-122.

65.050.9(4УКР)2 З-91
Зубков, М. Г. Сучасна українська ділова мова : [підруч. для вищ. та сер. спец. навч. закл.] / М. Г. Зубков. – 9-е вид., випр. і допов. – Х. : Весна : ФОП Співак Т. К., 2010. – 400 с. : табл. – Бібліогр. : С. 398-399.

81.411.1У-45
Українська мова та література : комплекс. довід. / уклад. : О. Г. Попко ; А. С. Марченко [та ін.]. – Х. : Весна, 2010. – 720 с. : іл, табл. – (Крок до ВНЗ). – Бібліогр. : С. 717-718.

81.411.1 Ф 24
Фаріон, І. Д. Мова - краса і сила : суспіл.-креат. роль укр. мови в ХІ-середині ХІХ ст. / І. Д. Фаріон ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 3-тє вид. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 212 с. : іл. – Бібліогр. : С. 195-206. – Імен. покажч. : С. 207-211.

81.411.1 С 30
Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 216 с. : табл., рис. – (Альма-матер). – Бібліогр. : С. 207-213.

*****
Артикуца, Н. Обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства / Н. Артикуца, І. Семак // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 541-546.

Бугайова, В. В. Проблематика української мови у сфері інформаційних технологій / В. В. Бугайова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 26. – С. 7-10.

Воропаєва, Тетяна. Українська мова як смислова засада національної ідентичності та проблема реформування вищої освіти в Україні / Т. Воропаєва // Освіта і управління. – 2009. –№ 3-4. – С. 161-168.

Крисанова, О. Проблема державної мови в сучасному суспільстві / О. Крисанова // Персонал. – 2005. – №8. – С. 40-44.

Кононенко, Петро. До проблеми "Закону України" "Про засади державної мовної політики / П. Кононенко // Українознавство. – 2012. – № 3(44). – С. 6-8.

Павленко, О. Плекаймо своє, питоме : нотатки небайдужого вчителя / О. Павленко // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 31-32.

Павлик, О. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання в контексті неперервної мовної освіти : суть, проблеми та перспективи / О. Павлик // Рідна школа. – 2010. – № 7-8. – С. 66-69.

Ткаченко, О. Б. До проблеми української правописної реформи / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С. 13-17.

Фаріон, І. "Найбільший потенціал кожної мови - її носії" / розмовляв О. Баран // Дивослово. – 2010. – № 2 . – С. 49-51.

Ющук, І. Українська мова в XXI столітті: проблеми стану і статусу / [відповідь на запитання] // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 2-5.


2013-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4896
Будь ласка, підшукайте матеріали на тему "Культура мовлення вчителя-словесника" Машіка Е.О.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-23

Доброго дня! Скористайтеся наступною літературою, яка є у фондах бібліотеки:

81.0 К49
Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К.Я. Климова. -2-е вид., випр. і доп. -К.: Ліра-К, 2007.-240 c.

К 74.26 П59
Порадник учителям української словесності : Використання інтерактивних методів навчання при викладанні укр. мови і л-ри в навч. закл. Іршавщини (з досвіду роботи районної творчої групи) : метод. посіб./ Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти; редкол. І. С. Попович [та ін.]. -Ужгород: Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2007.-268 c.

81.411.1 Р 75
Росінська О. А. Культура сучасної української мови : довід. для всіх/ О. А. Росінська. -Донецьк: БАО, 2009.-448 c.

К 81 Х69
Ходанич Л.П. Уроки після школи: культура мовлення : навч. посіб./ Л.П. Ходанич; Управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатський ін-т післядипломної пелагогічної освіти. -Ужгород: Інформ.-вид. центр ЗІППО, 2004.-72 c.

Туріщева Л. В. Особливості мовлення вчителя та учнів на уроці / Л.В. Туріщева // Вивчаємо українську мову та літературу. -2008. -№11. - C. 5-6 - (Вкладка "Педагогічна академія пані Софії").

Зі скарбниці культури мовлення : Засоби милозвучності в українській мові І-й-та : з кн. Б. Антоненка-Давидовича "Як ми говоримо" // Українська мова і література в школі. -2011. -№ 2. - C. 64.

Лященко М. Поглиблення мовної компетенції майбутніх педагогів у процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням)/ Марина Лященко // Початкова школа. -2011. -№ 7. - C. 41-43.

Бєляєва Т. В. Культура мовлення в просторі національної комунікації/ Т. В. Бєляєва, І. В. Тимченко // Вивчаємо українську мову та літературу. -2011. -№ 19-21. - C. 74-77.


2013-01-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4897
Потрібні матеріали з теми "Інституціальний підхід до управління якістю освіти". Вдячний за допомогу. Суворов І.О.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-23

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

67.9(4УКР)301.1 Ж 72
Жиляєв І. Б. Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства/ І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. -К.: Парлам. вид-во, 2010.-108 c.

74.04 К 63
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) / Мін-во освіти і науки України; кол. авт. Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін., під заг. ред. О. В. Овчарук. -К.: К.І.С., 2004.-112 c.

74.04(4УКР) К79
Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Кремень. -К.: Грамота, 2005.-448 c.

74.58 Л 63
Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки : міжнар. наук. вісн. : зб. наук. ст. за матеріалами ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород (Україна)-Гирляни (Словаччина), 6-9 трав. 2008 р.)/ М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т; редкол.: Ф. Г. Ващук ; В. В. Бунда [та ін.] ; відп. ред. М. М. Полюжин ; уклад. К. М. Мовчан. -Ужгород: Ліра, 2008.-304 c.

74.03(4УКР) Н 35
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / В. П. Андрущенко, І. Д. Бех [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кремень ; редкол.: В. Г. Кремень ; В. І. Луговий [та ін.]; Нац. акад. пед. наук України. -К.: Педагогічна думка, 2011.-304 c.

74.04(4УКР) С 83
Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики / під заг. ред. В. Андрущенко. -К.: К.І.С., 2003.-296 с.

Найденов І. Головні важелі в управлінні якістю освіти / І. Найденов, Г. Кот // Персонал. -2009. -№ 1. - C. 58-63.

Тимошенко О. І. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи / О. І. Тимошенко // Вища освіта України. -2010. -№ 1. - C. 60-66.

Рибальченко Д. Система управління якістю освітніх послуг / Д. Рибальченко // Директор школи. -2010. -№ 48. - C. 13-16.

Родіонов О. В. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу / О. В. Родіонов // Проблеми науки. -2011. -№ 9. - C. 15-18.

Казначей І. Від моніторингу освітніх процесів - до ефективного управління якістю освіти/ І. Казначей // Директор школи. -2012. -№ 22. - C. 4-24.

Посилання 1


2013-01-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4894
Історія бібліотечного будівництв а Закарпатського регіону. всі джерела які є наявні на дану тему в бібліотеці, та Інтернет-джерела Студентка з Києва


2013-01-23

Пропонуємо Вашій увазі:
К 78
Б 59
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. З. Григаш ; В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с. : кольор. іл.

К 78.3
Б 59
Бібліотеки Міжгірщини: 1945-2009 : бібліогр. покажч. / Від. культури Міжгір. райдержадмін., Міжгір. центр. район. б-ка ; уклад. та комп’ют. наб.: Т. І. Станкевічус ; Н. І. Биба ; відп. за вип. Н. І. Бубич. – Міжгір’я : [б. и.], 2010. – 36 с. : іл.

К 91.9:78.3
Б 59
Бібліотечна Іршавщина: історія та сьогодення : бібліограф. покажч. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матішинець ; відп. за вип. О. І. Воробканич. – Іршава : Іршав. центр. район. б-ка, 2010. – 140 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 130-138.

78.34(4УКР)
Б 59
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування Закарпат. облас. універс. наук. б-ки / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., ЗОУНБ ; Уклад. Н. М. Панчук, відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2005. – 376 с. : кольор. іл.

К 78.3
З-11
З витоків бібліотечної справи на Свалявщині : бібліограф. покажч. / Сваляв. центр. район. б-ка ; уклад.: М. Ю. Бітлянин ; О. Ю. Левч ; відп. за вип. А. С. Лефтер. – Свалява : [б. и.], 2010. – 36 с. : іл.

К 78
З-18
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавицтво В. Падяка, 2003. – 8 с. : фото. кольор.

К 78.34
М 52
Мережа бібліотек Закарпатської області : буклет / Закарпат. облас. упр. статистики ; уклад. Н. О.Томінець. – Ужгород : [б. и.], 2003.

К 78.3
С 25
Священий храм, де мудрість книг і щедрість серця : бібліограф. покажч. за 1968-2010 рр. / Великоберезнян. центр. район. б-ка ; упоряд.: Т. В. Лазорець ; У. Ю. Тимощук ; відп. за вип. О. Ю. Костенко. – В. Березний : [б. и.], 2010. – 40 с. : іл.

К 78.3
С 42
Скарбниця духовності : наук. б-ці Ужгород. держ. ун-ту – 50 р. / ред. О. В. Козоріз ; відп. за вип. О. І. Почекутова. – Ужгород : Патент, 1997. – 327 с. : фото.
***
Болдижар, Д. Зародження бібліотечної справи на Закарпатті / Д. Болдижар // Панорама. – 2005. – 24 верес. – С. 3.

Письменний, М. Навіть у ювілей книги не хочуть бути самотніми : [історія б-ек Закарпаття] / М. Письменний// Соціал-демократ. – 2005. – 22 верес. – С. 14.

Сафонова, Г. Допоможіть врятувати бібліотеки : [про збереж. б-ек] / Г. Сафонова, К. Вашкеба // Новини Виноградівщини. – 1992. – 11 січ.

Читаємо менше... Лише за останній рік на Закарпатті зникло 80 бібліотек // Чиста політика. – 2007. – 6 жовт. – С. 8.

Посилання 1
Посилання 2

Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.