Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5871
2013-01-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4878
Доброго дня! З Новим роком! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему "Теоретико-методологічні засади фінансових криз". Необхідна періодики, підручники, посилання. Щиро вдячна! Полищук Л.О.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-04


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.5 Б91
Бураковський, І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 304 с. : іл, табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

66.2(4РОС) П58
Попов, А. Финансовый кризис 2009. Как выжить? [Текст] / А. Попов. – М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб, 2009. – 224 с.

65.9(4УКР) Я44
Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики [Текст] : аналіт. доповідь : [матер. відкритих джерел, наявні станом на 7 квіт. 2009 р.] / І. Бураковський, М. Свєнчіцкі [та ін.] ; за ред.: І. Бураковський ; В. Мовчан ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Х. : Права людини, 2009. – 76 с. : табл. – Бібліогр. у прим. : С. 66-74.

65.9(4УКР)26 З-12
Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки [Текст] : аналіт. доп. / Я. В. Белінська, Д. С. Покришка [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [б. и.], 2011. – 88 с. : рис., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

65.26 М 58
Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко [та ін.] ; за ред.: М. І. Макаренко, І. І. Д’яконова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 548 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

***

Руденко, Ю. Шляхи поширення світових фінансових криз та сучасні механізми їх запобігання [Текст] / Ю. Руденко, С. Янікін // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №5-6. – С. 3-10.

Страшек С. Фінансові кризи: як упоратись із ними? [Текст] / С. Страшек та ін. // Журнал європейської економіки. – 2007. – Т. 6 (№ 1). – С. 78-92. – Бібліогр. : 26 назв.

Андрушків, Б. М. Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз [Текст] / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, І.П. Сівчук // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 206-211. – Бібліогр. : 8 назв.

Світланова, В. Як один день може розвіяти міф про політичну кризу [Текст] / В. Світланова // Віче. – 2008. – № 11. – С. 2-3 : фото. цв.

Юрій, С. Світові економічні кризи та їх сучасні модифікації [Текст] / Сергій Юрій // Вища школа. – 2008. – № 2. – С. 13-25 : фото. – Бібліогр. : 24 назв.

Баранецький, І. Світова фінансова криза: перші результати та уроки для України [Текст] / І. Баранецький // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. – С. 27-30 : кол.іл

Фесенко , М. Глобальна економічна криза: причини та наслідки [Текст] / М. Фесенко // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. – С. 31-34 : кол.іл

Ватаманюк, О. Україна у час світової криза : виклик і можливості [Текст] / О. Ватаманюк // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 11/12. – С. 11-14.

Поташній, Ю. Економічна криза не спростовує права на працю [Текст] / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – № 1-2. – С. 12-15 : портр.

Вахненко, Т. П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання [Текст] / Т. П. Вахненко // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 3-21. – Библиогр. : 23 назви.

Мельник, В. М. Фіксальна політика держави в умовах фінансової кризи [Текст] / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 11-17.

Луніна, І. О. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України [Текст] / І. О. Луніна, В. В. Баліцька, О. В. Короткевич, Н. Б. Фролова // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 22-32.

Бобров, Є. А. Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2008. – № 12. –С. 33-43.

Баранецький, І. Як подолати вплив світової фінансової кризи: більше запитань, ніж відповідей? [Текст] / І. Баранецький // Зовнішні справи. – 2009. – № 1. – С. 28-30.

Ситник, Т. Моделі поведінки споживачів в умовах кризи [Текст] / Т.М. Ситник // Маркетинг в Україні. – 2008. –№ 6. – С. 11-12.

Як мінімізувати вплив фінансової кризи? [Текст] // Діловий вісник. – 2009. – № 2. – С. 19.

Олефір, В. Вплив світової фінансової кризи на реальний сектор економіки [Текст] / В. Олефір // Діловий вісник. – 2009. – № 3. – С. 11.

Иванников, А. Истоки финансового кризиса [Текст] / А. Иванников // Діловий вісник. – 2009. – № 3. – С. 12.


Боротися з кризою – через конкретні справи [Текст] // Діловий вісник. – 2009. – № 4. – С. 6-7. : фото.цв.

Оганян, Г. Світова фінансова криза і Україна / Г. Оганян // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 10 – 17.

Телешун, С. О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика [Текст] / С. О. Телешун // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 8-13.

Швайка , М. Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання [Текст] / м. Швайка // Економічний часопис – ХХІ. – 2008. – № 11-12. – С. 12-16.

Шейбут, Д. В. Чинники та шляхи подолання економічної кризи [Текст] / Д. В. Шейбут // Наше право. – 2009. – № 1 ч. 2. – С. 65-67.

Барановський, О. І. Сутність і різновиди фінансових криз [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2009. –№ 5. – С. 3-20. – Библиогр. : С. 20 (34 назви).

Нечай, А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливо чи необхідно? [Текст] / А. Нечай // Право України. – 2009. – № 6. – С. 147-153. – Бібліогр. : С. 153 (9 назв)


Костенко, О. Антикризові проекти в країнах світу [Текст] / О. Костенко // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 6. – С. 44.

Макогон, Ю. Стратегия выхода экономики Украины из кризиса [Текст] / Ю. Макогон // Економіст. – 2009. – № 6. – С. 28-32.

Шморгун, О. Світова фінансова криза у цивілізаційному вимірі [Текст] / О. Шморгун // Філософська думка. – 2009. – № 2. – С. 56-71. – Бібліогр. : С. 70-71.

Петрик, О. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання [Текст] / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 8. – С. 4-10 : граф.

Сивульський, М. І. Національні особливості фінансової кризи [Текст] / М. І. Сивульський // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 3-19.

Гайдуцький, П. І. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз [Текст] / П. І. Гайдуцький, В. М. Жук // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 72-82. – Бібліогр. в примітках

Арбатова, Н. Кризис и Европейский союз: политические аспекты [Текст] / Н. Арбатова // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 11. – С. 33-42. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Зернецька, О. Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи [Текст] / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2012. – № 9. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назв.

Гоффе, Н. Влияние кризиса на занятость и безработицу [Текст] / Н. Гоффе // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 8. – С. 27-38. – Библиогр. в подстроч. примеч.2012-12-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4877
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела та літературу, для написання курсової роботи з теми:"Піднесення Прусії 2 пол.XVII-початок XVIII ст.І його міжнародно-політичні наслідки."Дякую! Анжеліка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-28

2012-12-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4875
Спеціальні картотеки, загальна характеристика їх видів Андрєєва Дарина Генадіївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-28

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті/ Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. -К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.3 К29
Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / под ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. – М. : Книга, 1985. - 128 с.

78.3 К63
Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : метод. рекомендации. – М. : ГБЛ, 1988. – 62 с.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -4-е изд., испр. -К.: Знання, 2003.-460 с.-(Высшее образование ХХІ века).

78.38 К 96
Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство : підручник/ Н. М. Кушнаренко. -К.: Знання, 2007.-504 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття).

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2012-12-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4876
Добрый день! Помогите мне пожалуйста найти литературу про мозаику. Большое спасибо. Ксюша
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-28

Зверніть увагу!

Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; гол. ред. С. Головко ; ред. Ю. Медюк. – К. : Либідь, 2006. –328 с. : кол.іл. – Бібліогр. : С. 292-301.

Огнєва, Л. Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині / Л. Огнєва ; за ред. Я. Довган. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 52 с. : іл, кол. іл.

Рачук, Е. Г. Советское цветное скло : [Альбом]. – М. : Сов. Художник, 1982. – 215с., ил. цв. ил.

Сергеев, Ю. П. Выполнение художественных изделий из стекла : [учеб. для худож.- пром. вузов и уч-щ]. – М. : Высш. шк., 1984. – 240с., ил.

Спирито, Мария ди. Витражное искуство и техника розписи по стеклу [Текст] / М. Спирито. –М. Альбом, 2008. – 128с. : цв. ил. + Лист – вкладиш с контурними рисунками для возможных работ в расмотренных в книге техниках.

****

Бірюков, М. Мозаїка як різновид живопису / М. Бірюков // Образотворче мистецтво. – 2010. – № 11. – С. 6-8.

Журавель, В. Мистецька мозаїка. Виставки. Пошта : осердя державотворчого духу / В. Журавель // Народне мистецтво. – 2009. – № 3-4. – С. 80 : фото.цв.

Леканов В. Беседы о мозаике // Юный художник. – 1997. – №1. – С.35-37.

Римская мозаика // Эскиз. – 2000. – №5. – С.11-12.2012-12-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4874
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми:"Особливості соціальної благодійності та виховання в протестантських громадах України".Дуже дякую. Коваль Т.О.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-28

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Скибенко П.І. Українська Лютеранська Церква як феномен українського духовного життя : научное издание / П.І. Скибенко // Наука. Релігія. Суспільство. -2004. -№ 4. - C. 156-161.

Слівак Я. Релігійна група і нові релігійні рухи (секти)/ Я. Слівак // Соціальна психологія. -2005. -№1. - C. 96-106.

Журавський В.С. Проблеми у сфері благодійництва, що перешкоджають її розвитку : общественно-политическая література / В.С. Журавський // Держава і право. -2007. -Вип. 35. - C. 130-132.

Курінна Т. Аналіз окремих напрямів формування моделі державної політики у сфері благодійності та меценатства в Україні / Т. Курінна // Наукові записки. -К.: ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса. -2008. -Вип. 37. - C. 336 – 343.

Рощина Л.О. Благодійна діяльність українських братств / Л. О. Рощина // Наука. Релігія. Суспільство. -2009. -№ 1. - C. 38-42.

Степанов І. Благодійність в Україні/ І. Степанов // Наука і суспільство. -2009. -№ 11/12. - С. 31-32.

Лащенко С. Мовне відродження на Донбасі: вчитися у протестантів?/ С. Лащенко // Воля і Батьківщина. -2010. -№ 3-4. - C. 186-193.

Бездуган Я. Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об’єднань/ Ярослава Бездуган // Віче. -2012. -№ 2. - C. 9-11.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
2012-12-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4870
Допоможіть підібрати літературу до питання :"Аналіз діяльності адміністрації щодо підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу.". Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-24

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.9(4УКР)44 М 79
Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб./ О. Б. Моргулець. -К.: Центр учбової л-ри, 2012.-384 c.

65.050.2 Р 85
Рульєв В. А. Управління персоналом : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. -К.: Кондор, 2012.-312 c.

65.424 С 76
Стадницький Ю. І. Просторова організація систем послуг : слов.-довід./ Ю. І. Стадницький, М. П. Мальська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. -К.: Центр учб. л-ри, 2013.-270 c.

Колпаков В. Стратегическое самоопределение руководителя как фактор функционирования и развития персонала / В. Колпаков // Персонал. -2004. -№4. - C. 57-63.

Колпаков В. Управление развитием персонала: теория и практика / В. Колпаков // Персонал. -2004. -№11. - C. 64-69.

Антонюк О. Адміністративний менеджмент: теоретико- методологічні засади/ Антонюк О. // Персонал. -2007. -№ 1. - C. 58- 64.

Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників на підвищення кваліфікації / О. Стахів // Україна: аспекти праці. -2007. -№ 1. - C. 29-35.

Ареф’єва О.В. Особливості інноваційної діяльності у сфері послуг / О. В. Ареф"єва, С. В. Забуранний // Актуальні проблеми економіки. -2008. -N6. - C. 121- 126.

Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій/ О. Гулевич // Україна: аспекти праці. -2010. -№ 2. - C. 10-13.

Мальська М. П. Організаційно-економічні засади управління розвитком просторових систем послуг / М. П. Мальська // Регіональна економіка. -2010. -№ 3. - C. 46-53.

Бобровський О.В. Імітаційна модель визначення оптимальної чисельності обслуговуючого персоналу/ О. В. Бобровський // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 3. - C. 237-242.

Гулевич О. Ю. Сфера послуг в сучасній економіці: фактори розвитку та регіональні особливості / О. Ю. Гулевич // Регіональна економіка. -2010. -№ 4. - C. 120-125.

Гращенко І.С. Інноваційні фактори розвитку та активізації діяльності підприємств сфери послуг / І. С. Гращенко // Економіка. Фінанси. Право. -2011. -№ 9. - C. 22-26.

Лісун Я. В. Стандартизація та сертифікація сфери послуг: проблеми та можливості реалізації в Україні та світі / Я. В. Лісун // Економіка. Фінанси. Право. -2011. -№ 11-12. - C. 7-13.

Тусибаева Г. С. Квалификационный уровень работников как основный фактор повышения качества оказания аудиторских услуг/ Г. С. Тусибаева // Актуальні проблеми економіки. -2012. -№ 5. - C. 449-456.


2012-12-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4871
Потрібна література для вивчення такого питанн як "Ознайомлення з порядком створення підприємства суб’єкта підприємницької діяльності" Віктор
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-24

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)303.2 У-45
Україна. Закони. Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" : за станом на 16 травня 2012 р. / Верховна Рада України. -Офіц. вид. -К.: Парламентське вид-во, 2012.-16 c.

65.9(4УКР)29 В 18
Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : научно-популярная литература/ З.С. Варналій; З.С. Верналій. -3-тє вид., стереотип.-К.: Знання, 2005.-304 c.

65.9(4УКР)29 В49
Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навч. посіб./ А.М.Виноградська. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2005.-544 c.

67.9(4УКР)303.2 В 42
Відкриття і припинення підприємницької дільності: збірник законодавства і зразків документів / упоряд. Ю. І. Руснак. -К.: Центр учбової літератури, 2012.-422 c.

65.9(4УКР)29 Г57
Говорушко Т.А. Малий бізнес : навч. посіб. / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко; Міністерство освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-196 c.

65.29 К49
Клівець П. Г. Стратегія підприємництва : навч. посіб. / П.Г.Клівець. -К.: Академвидав, 2007.-320 c.

65.9(4УКР)29 М 75
Молодіжне підприємництво: чекати чи діяти : методический матеріал / Ред.-упоряд. Н. Демчук, Л. Кудіна; Відпов. за вип. Н. Демчук. -К., 2003.-68 с.

Створення підприємства : спеціальний випуск // Вісник податкової служби України. -2009. -№ 31. - C. 2 - 93.

Труш І. Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю комунального сектора економіки / І. Труш // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 12. - C. 16-18.

Створення підприємства : шлях до успіху // Все про бухгалтерський облік. -2012. -№ 55. - C. 3-79.

2012-12-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4872
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформацію за темою""Проблема культури українського Ренесансу в історичних дослідженнях Наталі Яковенко".Дуже важливо!!Наперед велике спасибі!!! Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-24

2012-12-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4873
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу за темою: "Безперервна професійна освіта бібліотечних працівників". Заздалегідь вдячна Ганна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-24

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах бібліотеки:

78.3(4УКР) Л 99
Ляшенко Л. Матеріали на допомогу підвищенню фахового рівня бібліотекарів через Інтернет / Л. Ляшенко ; ред. Н. Маслова ; відп. за вип. В. Іващенко. - К. : [б. и.], 2000. - 38 с.

78.34(4УКР) Б59
Бібліотечна професія: безперервне навчання / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; матеріал підготувала С. Кравченко ; відп. ред. І. Цуріна ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; пер. з англ. Л. Горбунова. - К. : [б. и.], 2007. - 52 с. : табл. - (Публічні бібліотеки).

78.34 С89
Сукиасян Э. Р. Повышение квалификации сотрудников библиотеки : практ. советы руководителю / Э. Р. Сукиасян. - Москва : ГПНТБ Росси, 2008. - 74 с.

Гірсберг Д. Шляхи освіти бібліотекарів / Д. Гірсберг // Бібліотечна планета. -2008. -N 3. - C. 29.

Краус-Ляйхерт У. Бібліотечна освіта за доби перетворень / У. Краус-Ляйхерт // Бібліотечна планета. -2008. -N 4. - C. 15.

Макеєва І. Методологічні підходи до організації внутрішньобібліотечних систем підвищення кваліфікації кадрів бібліотек ВНЗ/ Ірина Макеєва // Бібліотечний вісник. -2008. -№ 5. - C. 29-33.

Шевченко І. Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчання/ І. Шевченко // Бібліотечний форум. -2009. -№ 3. - C. 32-35.

Білик О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів / О. Білик // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 26-30.

Цуріна І. О. III Всеукраїнська школа методиста/ І. О. Цуріна // Бібліотечна планета. -2011. -№ 4. - C. 13-14.2012-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4865
Доброго дня. Потрібна література до даного питання: "Показники та критерії ефективності стимулювання праці на підприємстві." Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-21

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.24 Б74
Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб./ Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. -К.: Кондор, 2005.-332 c.

65.9(4УКР)24 Г85
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О.А.Грішнова. -К.: Знання, 2004.-536 c.

65.9(4УКР)24 Є 83
Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ Н.І. Єсінова. -К.: Кондор, 2006.-432 с.

65.9(4УКР)24 З-13
Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ Г. Т. Завіновська; Київ. нац. екон. ун-т . -К., 2001.-158 с.

65.9(4УКР)29 І-19
Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник/ О. С. Іванілов; М-во освіти і науки України, Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. -К.: Центр учбової л-ри, 2009.-736 c.

65.29 К 90
Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. -Вид. 2-е, перероб. і доп. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-208 c.

65.9(4УКР)31 Л 64
Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації : підручник/ Литвин Б.М.; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Хай-Тек Прес, 2009.-352 c.

65.9(4УКР)24 М 36
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ М. Б.Махсма; Європ. ун-т. -2-е вид. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-188 c.

Іванілов О.С. Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3. - С. 41-51.

Матюх С.А. Інноваційні форми та системи заробітної плати в механізмі стимулювання розвитку підприємництва / С.А. Матюх // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 50-51.

Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників на підвищення кваліфікації / О. Стахів // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 1. - С. 29-35.

Бортник В. А. Матеріальне стимулювання як чинник ефективності використання кадрового потенціалу / В. А. Бортник // Вісник. - 2010. - Вип. № 2. - С. 87 - 88.

Мороз В.М. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення/ В. М. Мороз // Економіка та держава. -2011. -№ 4. - C. 96-99.

Трифонова, О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці / О.В. Трифонова, С.П. Олійник // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 206-213.

Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств / В. Карюк // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 42-46.

Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах / І. Швець, С. Поторочин // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 7. - С. 31-37.
2012-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4866
Потрібна література до питання :"Діагностика ефективності системи стимулювання праці на підприємствах." Людмила
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-21

Доброго дня! Скористайтесь літературою, яка є у фондах бібліотеки:

65.24 Б74
Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб./ Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. -К.: Кондор, 2005.-332 c.

65.9(4УКР)24 Г85
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О.А.Грішнова. -К.: Знання, 2004.-536 c.

65.9(4УКР)24 Є 83
Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ Н.І. Єсінова. -К.: Кондор, 2006.-432 с.

65.9(4УКР)24 З-13
Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ Г. Т. Завіновська; Київ. нац. екон. ун-т . -К., 2001.-158 с.

65.9(4УКР)29 І-19
Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник/ О. С. Іванілов; М-во освіти і науки України, Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. -К.: Центр учбової л-ри, 2009.-736 c.

65.29 К 90
Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. -Вид. 2-е, перероб. і доп. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-208 c.

65.9(4УКР)31 Л 64
Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації : підручник/ Литвин Б.М.; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Хай-Тек Прес, 2009.-352 c.

65.9(4УКР)24 М 36
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ М. Б.Махсма; Європ. ун-т. -2-е вид. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-188 c.

Іванілов О.С. Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3. - С. 41-51.

Матюх С.А. Інноваційні форми та системи заробітної плати в механізмі стимулювання розвитку підприємництва / С.А. Матюх // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 50-51.

Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників на підвищення кваліфікації / О. Стахів // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 1. - С. 29-35.

Бортник В. А. Матеріальне стимулювання як чинник ефективності використання кадрового потенціалу / В. А. Бортник // Вісник. - 2010. - Вип. № 2. - С. 87 - 88.

Мороз В.М. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення/ В. М. Мороз // Економіка та держава. -2011. -№ 4. - C. 96-99.

Трифонова, О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці / О.В. Трифонова, С.П. Олійник // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 206-213.

Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств / В. Карюк // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 2. - С. 42-46.

Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах / І. Швець, С. Поторочин // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 7. - С. 31-37.
2012-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4867
Допоможіть підібрати літературу:"Матеріальне стимулювання : поняття, роль, види." Анна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-21

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою:

65.24 Б74
Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб./ Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. -К.: Кондор, 2005.-332 c.

65.9(4УКР)24 Г85
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О.А.Грішнова. -К.: Знання, 2004.-536 c.

65.9(4УКР)24 Є 83
Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ Н.І. Єсінова. -К.: Кондор, 2006.-432 с.

65.9(4УКР)24 З-13
Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ Г. Т. Завіновська; Київ. нац. екон. ун-т . -К., 2001.-158 с.

65.9(4УКР)29 І-19
Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник/ О. С. Іванілов; М-во освіти і науки України, Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. -К.: Центр учбової л-ри, 2009.-736 c.

65.29 К 90
Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. -Вид. 2-е, перероб. і доп. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-208 c.

65.9(4УКР)31 Л 64
Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації : підручник/ Литвин Б.М.; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Хай-Тек Прес, 2009.-352 c.

65.9(4УКР)24 М 36
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ М. Б.Махсма; Європ. ун-т. -2-е вид. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-188 c.

Матюх С.А. Інноваційні форми та системи заробітної плати в механізмі стимулювання розвитку підприємництва / С.А. Матюх // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 50-51.

Мала, Світлана Іванівна. Стан матеріального стимулювання праці в інноваційних формах АПК / С.І. Мала // Проблеми науки. - 2008. - № 2. - С. 13-20.

Кіях О.О. Матеріальне стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці / О. О. Кіях // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 120-123.

Бортник В. А. Матеріальне стимулювання як чинник ефективності використання кадрового потенціалу / В. А. Бортник // Вісник. - 2010. - Вип. № 2. - С. 87 - 88.

Трифонова, О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці / О.В. Трифонова, С.П. Олійник // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 206-213.


2012-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4868
доброго дня! займаюсь краєзнавством Східної Лемківщини - порубіжжя Закарпаття та Польщі. чи є у Вас якісь матеріали з цієї теми? Пасюта Дмитро


2012-12-24

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 63.5
Г 97
Гуцули, бойки, лемки – традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз – в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / ред. Ю. Чонстка-Клапита ; пер.: А. Важеха ; Ю. Боґуцька ; Д. Камінська. – Краків : Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2008. – 192 с. : іл. – (Biblioteca Gorska ; т. 5). – Бібліогр. у підрядк. прим.
***
66.01(4Укр)
Є 22
Українсько-єврейські взаємини на Західноукраїнських землях у складі Польщі напередодні Другої світової війни: спроби міжкультурного та політичного діалогу : [в т. ч. і про Закарпаття] // Єврейська громадсько-політична думка XX – початку XXI сторіччя в Україні. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – С. 141-189. : табл.
***
Ворошилов, О. Польща хоче бути для для України більше, ніж сусідом / Олександр Ворошилов // Старий Замок. Паланок. – 2007. – 18-24жовт. – С. 20.

Єгорушкіна, Ю. Русини-лемки краю пофестивалили в Польщі : а скоро запросять численних гостей на Закарпаття : [фест. русин. лемків. культури в с. Криниця] / Юліанна Єгорушкіна // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 7-13 черв. – С. 16.

Закарпаття нарешті тісно співпрацює з Польщею : [Міжнар. співробітництво] // Закарпатська правда. – 2007. – 10 – 16 листоп. – С. 4.

Каналош, В. Виноградівських борців знають і у Польщі : [2-е загальнокомандне місце на 16-му міжнар. спорт. фест. дітей та молоді в м.Замость] / Валерія Каналош // Фест. – 2010. – 3-9 черв. – С. 13.

Дудаш, О. Закарпатський увиванець підкорив "Подляску октаву" : [про тріумф. виступ Засл. академ. Закарпат. нар. хору на V Міжнар. фест. "Подляска октава культур" у пол. м. Бьєлосток] / Оксана Дудаш // Фест. – 2012. – 10-16 серп. – С. 14. : фото

Екологічні парламенти Польщі, Словаччини та України свою чергову сесію проводять в Ужгороді // Новини Закарпаття. – 2008. – 7 черв. – С. 5.

Лукша, О. День Добросусідства поблизу села Кострино та українсько-польського кордону : [на Великоберезнянщині] / Олег Лукша. // Трибуна. – 2008. – 23 верес. – С. 5

Лукша, О. Підтримка ділового українсько-польського транскордонного співробітництва / Олег Лукша // Трибуна. – 2009. – 3 берез. – С. 5.

Подоляк, Л. У Європу – замками. Інтегруємось, завдяки співпраці з поляками : [перейман. досвіду працівників музею Ужгород. замку від колег замку-музею Ланцут (Польща) ] / Лариса Подоляк // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 16-22 жовт. – С. 2.

Польський "Tygiel Kulturi" розповість про Україну : про спец. чис. одноймен. ж-лу, присвяч. новій Україні та молодій укр. культурі, ред. і упоряд. якого є А. Любка // Новини Закарпаття. – 2010. – 10 лип. – С. 2.

Романенчук, А. Закарпаття і Підкарпатське воєводство зацікавлені у тісній співпраці : [співробітництво Закарпат. обл. і Польщі] / Анна Романенчук // Новини Закарпаття. – 2009. – 18 лип. – С. 4.

Романенчук, А. Нам потрібне ще одне "Вікно в Європу"... : [відносини Закарпаття з Польшею] / Анна Романенчук // Новини Закарпаття. – 2009. – 16 трав. – С. 3.

Сябрюк, Ю. Вже й Закарпаття тісно співпрацюватиме з Польщею : [Євроінтеграція] / Юрій Сябрюк // Новини Закарпаття. – 2007. – 10 листоп. – С. 3.

Товарообіг між нашим краєм та Польщею за останні два роки зріс удвічі // Закарпатська правда. – 2007. – 3-9 лют. – С. 6

У фестивалі карпатських культур у Польщі взяли участь і хустяни : [Міжнар. фольк. фест. карпат. культур у м. Лєско] // Новини Закарпаття. – 2010. – 3 серп. – С. 8. : фото.

Ужгородський "Зефірчик" смакували в Польщі : [участь вокально-хореограф. ансамблю в Міжнар. дні інтеграції] // Ужгород. – 2010. – 18 груд. – С. 12. : фото.

"Україна: ЗМІНА" в польському журналі : [вихід в Польщі спецвип. журн."Tygiel Kulturi", присвяч. новій Україні та молодій укр. культурі ; упоряд. і ред. А. Любка] // Закарпатська правда. – 2010. – 31 лип. - 6 серп. – С. 10.

Шандор, Ф. "Правильний" туризм. Україну,Словаччину і Польшу на Всесвітній конференції з глобального геотуризму представляв закарпатський науковець : [розмову / вела Г. Голубка] / ФедірШандор // Старий Замок. – 2008. – 11-17 верес. – С. 20.
2012-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4869
Доброго дня!Скажіть будь-ласка а можна у Вас отримати копію сторінок з ІБ "Вісник державних закупівель" так як ви один з отримувачів його від ДП"Зовнішторгвидав" Лемак Наталія Йосипівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-24

Доброго дня! ІБ "Вісник державних закупівель" Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки, а з потрібної Вам статті у Секторі обліку користувачів маєте змогу зробити ксерокопію.
2012-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4864
Я перепрошую, оскільки зробила помилу в написанні одного слова в темі курсової роботи. Правильно "Формально змістові особливості журналіських текстів, орієнтованих на молодіжну аудиторію". Дуже прошу допомогти підібрати літературу до цієї теми. Дякую. Діана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-21

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, яку Ви отримаєте в читальній залі:

76.17 Б 81
Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста/ Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Кн. палата України ім. І. Федорова. -К.: Персонал, 2010.-400 c.

81.411.1 Г 97
Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібник/ М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. -К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004.-336 с.

76.01 З-46
Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник/ В.Й. Здоровега; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. -2-е вид., перероб. і доп. -Львів: ПАІС, 2004.-268 с.

76.01 К 26
Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації/ В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. -К.: Нора-прінт, 2002.-348 с.

76.01(4УКР) М12
Магістеріум. Журналістика : зб. наук. праць, вип. 22 / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Упоряд. С.М. Квіт, Редкол. В.С. Брюховецький та ін.-К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006.-98 c

76.12(4УКР) М 69
Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник/ І. Л. Михайлин. -3-є вид., допов. та поліпшене. -К.: ЦУЛ, 2002.-284 с.

76.12(4УКР) М 82
Москаленко А.З. Теорія журналістики : навч. посібник/ А.З. Москаленко. -К.: ЕксОб, 2002.-334 с.

76.01(4УКР) Ш24
Шаповал Ю.Г. Мистецтво журналізму : монографія/ Ю.Г.Шаповал. -Львiв, 2007.-320 c.

Головчук, Оксана Василівна. Роздержавлення телерадіокомпаній та формування громадського мовлення / О.В. Головчук // Наукові записки Київської школи сценування. - 2007. - № 2. - С. 74-80.

Шумарова, Наталія. Соціолінгвістика і стилістика - фундаментальні дисципліни в журналістській освіті / Н. Шумарова // Пам'ять століть. - 2007. - № 3. - С. 79-84.

Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас / С. Стефан // Урок української. -2007. -№1. - C. 6-8

Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас / С. Стефан // Урок української. - 2007. - №4. - С. 6-7.

Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас / С. Стефан // Урок української. - 2007. - №6. - С. 2-3.

Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас / С. Стефан // Урок української. - 2007. - №7-8. - С. 2-3.

Нестеренко О.В. Забезпечення мовних прав - гарантія права на доступ інформації / О.В. Нестеренко, Є.В. Ткаченко // Держава і право. -2007. -Вип. 35. - C. 220-227.

Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас / С. Стефан // Урок української. -2008. -№1/2. - C. 4-5.

Півперек С. Не згадуймо всує, або Ще раз про заповідь третю : [мова ЗМІ] / С. Півперек // Урок української. -2008. -№5/6. - C. 33-35.

Руда О. Г. Маніпулятивні стратегії в розв'язанні мовних проблем в Україні : наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2011 року / О. Г. Руда // Вісник Національної академії наук України. -2012. -№ 1. - C. 89-91.
Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.