Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5868
2013-01-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4892
О. Грушевський - внесок у розбудову бібліотечної справи Української держави. Інтернет-джерела якщо можна :)
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-18


Зверніть увагу!

Внесок Олександра Грушевського у розбудову бібліотечної справи Української держави у 1917–1918 рр. // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 4. – С. 23–30.

Інтернет-ресурси :

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-01-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4893
бібліотечна діяльність В. Кревецького. Інтернет-джерела якщо можна :)
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-18

Зверніть увагу!

Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1905-1914) / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 40-44.

Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1922-1939) / Яворська У. П. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005.– № 2. – С. 45-53.

Яворська У. П. Бібліографічний доробок Івана Кревецького в “Літературно-науковому вістнику” / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 2. – С. 35-39.

Яворська У. П. Бібліографічні дослідження Івана Кревецького на сторінках “Записок Наукового товариства ім. Шевченка” / Яворська У. П. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 380-388.

Яворська У. Науково-педагогічний журнал “Наша школа” за редакцією Івана Кревецького (1909-1912 рр.) / Яворська У. // Рідна школа.– 2004. – № 11. – С. 65-69.

Яворская У. П. Иван Кревецкий – исследователь украинской прессы / Яворська У. П. // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ междун. науч. конф. по проблемам книговедения. Москва, 20-21 апреля 2004 г. : Тезисы доклада: В 4-х т.– Москва: Наука, 2004. – Т. 2. – С. 308-310.

Яворська У. П. Іван Кревецький - директор бібліотеки Наукового Товариства імені Т. Шевченка у Львові / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 25-26 трав. 2004 р. / М-во культури і мистецтв України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2004. – С. 182-185.

Яворська У. П. Іван Кревецький – бібліотекар та бібліограф / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 трав. 2005 р. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.– К., 2005.– Част. 1.– С. 78-81.

Інтернет – ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-01-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4889
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, джерела та літературу для висвітлення теми "Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках світової літератури" Світлана
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-16

Доброго дня.
Пропонуємо, наступні видання:

Бондаренко, Н. Теоретичні аспекти роботи над мовленнєвою культурою старшокласників / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2011. – №3. – С.6-9.

Бондаренко, Н. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів на уроках світової літератури //Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №4. –С.12-14.

Донченко, Т. Учнівські твори як засіб мовленнєвого розвитку учнів / Т. Донченко. //Українська мова і література в школі. – 2009. – № 1. – С.2-7.

Пентилюк, М. Компетентністний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті / М. Пентилюк. //Українська мова і література в школі – 2010. – № 2. – С.2-5. – Бібліогр. в кінці ст.

Подлевська, Н. Формування вмінь культури спілкування у видах мовленнєвої діяльності / Н. Подлевська. // Українська мова і література в школі – 2007. – №2. – С.2 -5. – Бібліогр. в кінці ст.

Хорошковська, О. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту / О. Хорошковська. // Українська мова і література в школі – 2011. – №1. – С.41-44.

Черниш, К. Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови у процесі вивчення розділу "Морфологія" (засобами дистанційного навчання) / К. Черниш. // Українська мова і література в школі. – 2010. – №2. – С.19-22.

Цінько, С. Розвиток мовленнєвої компетентності дев'ятикласників / С. Цінько // Українська мова і література в школі . – 2012. – № 4. – С. 16-19. - Бібліогр. в кінці ст.


Інтернет - ресурси:


Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

Посилання 6


2013-01-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4888
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в інтернет-ресерсах стосовно досліджень журналу іноземної літератури "Всесвіт" Катерина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-16


Зверніть увагу!

Микитенко О. "Всесвіт" лишається "Всесвітом" // Літературна Україна. – 2001. – 18 січ. – С. 2.

Інтернет-ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-01-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4887
Добрий день. Хотіла дізнатися, чи є у вашій бібліотеці книжка - М.Родель "Свобода ответственности"? Альона
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-14

Доброго дня! На жаль, у фондах бібліотеки потрібне Вам видання відсутнє.
2013-01-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4885
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела та літературу по французькій революції та культурі цього періоду. Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

63.3(4ФРА) Д29
Дельнов А. А. Франция. : большой истор. путеводитель / А. А. Дельнов. -М. : Эксмо: Алгоритм, 2008.-864 c.

63.3(0) Г61
Голованов С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С.О.Голованов. -К.: Каравела, 2005.-272 c.

63.3(4ФРА) И21
Иванова Ю. А. Все о Франции / Ю.А. Иванова; Предисл. Ю.В. Макаров, Худ.-оформ.: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк. -Харьков: Фолио, 2007.-544 c.

63.3(4ФРА) И 90
История Франции : [сб. работ отечеств. дореволюц. авт.] / сост. А. Р. Андреев. -М.: Крафт+, 2009.-464 c.

71.03(0) І 90
Історія світової та української культури : Підручник/ В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. -К.: Літера ЛТД, 2002.-464 с.

71.0 К 90
Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / авт. кол.: І. І. Тюрменко ; С. Б. Буравченкова ; П. А. Рудик [та ін.] ; за ред. І. І. Тюрменко. -Вид. 3-тє, переробл. та допов.. -К.: Центр учбової л-ри, 2010.-370 c.

63.3(0) О-66
Орлова Т.В. Історія сучасного світу ХV - XXI століття / Т. В. Орлова. -К.: Вікар, 2007.-552 c.

71.03(0) П50
Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посібник / В.С. Полікарпов. -5-е вид., стер. -К.: Знання, 2002.-359 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

63.5(4) Ш 39
Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа ХІХ - ХХ ст.: підручник / В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко; Харківська державна академія культури. -Х.: ХДАК , 2001.-208 с.

Муньє Е. Реформізм і революція / Е. Муньє; Пер. Ю Дубленич // Ї. -2004. -№34. - C. 114-119.


2013-01-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4886
де можна скачати таблиці ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) для масових бібліотек
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2013-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4883
Доброго дня!Скажіть будь-ласка які обовязкові документи повинні бути у шкільній бібліотеці? Гардубей Оксана Василівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, якою Ви можете скористатись:

78.34 Д 30
Демешко Л. А. Менеджмент школьной библиотеки : науч.-практ. пособие/ Л. А. Демешко. -Минск: Новое знание, 2009.-160 c.

78.3(4УКР) І-45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.
78.34 С 90
Суслова И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособ. / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. -СПб.: Профессия, 2008.-192 c.

Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально - виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 46-47.

Бібліотека загальноосвітньої школи // Шкільна бібліотека. - 2006. - №12. - С. 88-98.

Бірюкова Т. Культура та освіта крізь історичну призму : взаємодія бібліотек і освітніх закладів / Т. Бірюкова // Рідна школа. - 2007. - № 1. - С. 72-75.

Савенкова, Людмила. Проблеми та перспективи кадрового забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів / Людмила Савенкова // Вища школа. - 2008. - № 5. - С. 55-59.

Лесковець С. Тарифні розряди шкільних бібліотекарів і оплата праці / С. Лесковець // Початкова школа. - 2009. - № 1. - С. 63-64.

Кучерова А. Інформаційний центр бібліотеки в навчально-виховному процесі / А. Кучерова // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 75-76.

Рогова П. Головній освітянській книгозбірні - 10 років / П. Рогова // Рідна школа. - 2009. - № 8-9. - С. 80-81.

Акименко І. Бібліотека - інформаційно-дослідницький центр / І. Акименко // Рідна школа. - 2010. - № 4-5. - С. 75-76.

Антипова В.Б. Массовая работа в школьной библиотеке : рекомендации в помощь проведению массовой работы в школьной библиотеке / В. Б. Антипова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 4. - С. 9-16.

Иванова Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты о будущем / Е. В. Иванова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 9. - С. 22-24.

Мосендз Т. ИТ в работе школьной библиотеки / Т. Мосендз // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 6. - С. 48-49.
2013-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4884
Мне нужен список литературы к курсовой работе на тему:"Неолитические кремнеобрабатывающие мастерские Донбасса" Берду Полина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! Пропонуємо звернутись до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8


2013-01-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4881
Доброго дня! З Новим роком! Підскажіть, будь ласка, яку літературу можна використати до теми "Аналіз заголовків інтернет-публікацій"? Дякую! Анастасія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-08

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-01-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4879
Доброго дня. Мене цікавлять умови отримання книг по МБА. Дякую Михайло
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-04

Доброго дня! Шановний користувач, зверніться у відділ художньої літератури нашої бібліотеки. У відділі працює сектор міжбібліотечного абонементу (МБА), де Вам нададуть інформацію.
2013-01-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4880
Доброго дня!З Новим роком! Мене цікавить наявність підручник та посібників у Вашій бібліотеці з дисц. "Консолідова фінансова звітність", а також такі книги з інтернет-ресурсів. Щиро вдячний! Яцко М.В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-08

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

65.052 В 65
Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб./ М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. -К.: Центр учбової л-ри, 2010.-488 c.

65.052.9(4УКР) К72
Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.-практ. посіб./ В. М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-528 c.

65.052.9(4УКР)229 К 84
Крупельницька І. Г. Звітність підприємств : навч. посіб./ І. Г. Крупельницька. -К.: Центр учбової л-ри, 2012.-232 c.

65.052.9(4УКР)229.0 Т 39
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб./ Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк; Нац. акад. внутр. справ. -К.: Центр учбової літератури, 2012.-268 c.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9

2013-01-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4878
Доброго дня! З Новим роком! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему "Теоретико-методологічні засади фінансових криз". Необхідна періодики, підручники, посилання. Щиро вдячна! Полищук Л.О.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-04


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.5 Б91
Бураковський, І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 304 с. : іл, табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

66.2(4РОС) П58
Попов, А. Финансовый кризис 2009. Как выжить? [Текст] / А. Попов. – М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб, 2009. – 224 с.

65.9(4УКР) Я44
Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики [Текст] : аналіт. доповідь : [матер. відкритих джерел, наявні станом на 7 квіт. 2009 р.] / І. Бураковський, М. Свєнчіцкі [та ін.] ; за ред.: І. Бураковський ; В. Мовчан ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Х. : Права людини, 2009. – 76 с. : табл. – Бібліогр. у прим. : С. 66-74.

65.9(4УКР)26 З-12
Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки [Текст] : аналіт. доп. / Я. В. Белінська, Д. С. Покришка [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [б. и.], 2011. – 88 с. : рис., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

65.26 М 58
Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко [та ін.] ; за ред.: М. І. Макаренко, І. І. Д’яконова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 548 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

***

Руденко, Ю. Шляхи поширення світових фінансових криз та сучасні механізми їх запобігання [Текст] / Ю. Руденко, С. Янікін // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №5-6. – С. 3-10.

Страшек С. Фінансові кризи: як упоратись із ними? [Текст] / С. Страшек та ін. // Журнал європейської економіки. – 2007. – Т. 6 (№ 1). – С. 78-92. – Бібліогр. : 26 назв.

Андрушків, Б. М. Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз [Текст] / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, І.П. Сівчук // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 206-211. – Бібліогр. : 8 назв.

Світланова, В. Як один день може розвіяти міф про політичну кризу [Текст] / В. Світланова // Віче. – 2008. – № 11. – С. 2-3 : фото. цв.

Юрій, С. Світові економічні кризи та їх сучасні модифікації [Текст] / Сергій Юрій // Вища школа. – 2008. – № 2. – С. 13-25 : фото. – Бібліогр. : 24 назв.

Баранецький, І. Світова фінансова криза: перші результати та уроки для України [Текст] / І. Баранецький // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. – С. 27-30 : кол.іл

Фесенко , М. Глобальна економічна криза: причини та наслідки [Текст] / М. Фесенко // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. – С. 31-34 : кол.іл

Ватаманюк, О. Україна у час світової криза : виклик і можливості [Текст] / О. Ватаманюк // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 11/12. – С. 11-14.

Поташній, Ю. Економічна криза не спростовує права на працю [Текст] / Ю. Поташній // Віче. – 2009. – № 1-2. – С. 12-15 : портр.

Вахненко, Т. П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання [Текст] / Т. П. Вахненко // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 3-21. – Библиогр. : 23 назви.

Мельник, В. М. Фіксальна політика держави в умовах фінансової кризи [Текст] / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 11-17.

Луніна, І. О. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України [Текст] / І. О. Луніна, В. В. Баліцька, О. В. Короткевич, Н. Б. Фролова // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 22-32.

Бобров, Є. А. Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2008. – № 12. –С. 33-43.

Баранецький, І. Як подолати вплив світової фінансової кризи: більше запитань, ніж відповідей? [Текст] / І. Баранецький // Зовнішні справи. – 2009. – № 1. – С. 28-30.

Ситник, Т. Моделі поведінки споживачів в умовах кризи [Текст] / Т.М. Ситник // Маркетинг в Україні. – 2008. –№ 6. – С. 11-12.

Як мінімізувати вплив фінансової кризи? [Текст] // Діловий вісник. – 2009. – № 2. – С. 19.

Олефір, В. Вплив світової фінансової кризи на реальний сектор економіки [Текст] / В. Олефір // Діловий вісник. – 2009. – № 3. – С. 11.

Иванников, А. Истоки финансового кризиса [Текст] / А. Иванников // Діловий вісник. – 2009. – № 3. – С. 12.


Боротися з кризою – через конкретні справи [Текст] // Діловий вісник. – 2009. – № 4. – С. 6-7. : фото.цв.

Оганян, Г. Світова фінансова криза і Україна / Г. Оганян // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 10 – 17.

Телешун, С. О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика [Текст] / С. О. Телешун // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 8-13.

Швайка , М. Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання [Текст] / м. Швайка // Економічний часопис – ХХІ. – 2008. – № 11-12. – С. 12-16.

Шейбут, Д. В. Чинники та шляхи подолання економічної кризи [Текст] / Д. В. Шейбут // Наше право. – 2009. – № 1 ч. 2. – С. 65-67.

Барановський, О. І. Сутність і різновиди фінансових криз [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2009. –№ 5. – С. 3-20. – Библиогр. : С. 20 (34 назви).

Нечай, А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливо чи необхідно? [Текст] / А. Нечай // Право України. – 2009. – № 6. – С. 147-153. – Бібліогр. : С. 153 (9 назв)


Костенко, О. Антикризові проекти в країнах світу [Текст] / О. Костенко // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 6. – С. 44.

Макогон, Ю. Стратегия выхода экономики Украины из кризиса [Текст] / Ю. Макогон // Економіст. – 2009. – № 6. – С. 28-32.

Шморгун, О. Світова фінансова криза у цивілізаційному вимірі [Текст] / О. Шморгун // Філософська думка. – 2009. – № 2. – С. 56-71. – Бібліогр. : С. 70-71.

Петрик, О. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання [Текст] / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 8. – С. 4-10 : граф.

Сивульський, М. І. Національні особливості фінансової кризи [Текст] / М. І. Сивульський // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 3-19.

Гайдуцький, П. І. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз [Текст] / П. І. Гайдуцький, В. М. Жук // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 72-82. – Бібліогр. в примітках

Арбатова, Н. Кризис и Европейский союз: политические аспекты [Текст] / Н. Арбатова // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 11. – С. 33-42. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Зернецька, О. Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи [Текст] / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2012. – № 9. – С. 54-56. – Бібліогр.: 3 назв.

Гоффе, Н. Влияние кризиса на занятость и безработицу [Текст] / Н. Гоффе // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 8. – С. 27-38. – Библиогр. в подстроч. примеч.2012-12-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4877
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела та літературу, для написання курсової роботи з теми:"Піднесення Прусії 2 пол.XVII-початок XVIII ст.І його міжнародно-політичні наслідки."Дякую! Анжеліка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-28

2012-12-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4875
Спеціальні картотеки, загальна характеристика їх видів Андрєєва Дарина Генадіївна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-28

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті/ Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. -К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.3 К29
Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / под ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. – М. : Книга, 1985. - 128 с.

78.3 К63
Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : метод. рекомендации. – М. : ГБЛ, 1988. – 62 с.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -4-е изд., испр. -К.: Знання, 2003.-460 с.-(Высшее образование ХХІ века).

78.38 К 96
Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство : підручник/ Н. М. Кушнаренко. -К.: Знання, 2007.-504 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття).

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


Новини

2022-08-10

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "ДЖОН ГОЛСУОРСІ -- Класик британської літератури"

2022-08-05

Шановні користувачі, до вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2022 р.".

2022-07-21
Шановні користувачі ! На базі нашої бібліотеки стартує новий проєкт "ТАТОhub", основними місіями якого є: 🔸підтримка родин під час воєнних дій в Україні 📎 продуктивне татівство і піклування 📎 дозвілля і розвиток 📎 партнерська підтримка 📎 психологія Підписуйтесь на сторінку проєкту, стежте за анонсами! Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, корисного і крутезного! https://www.facebook.com/tatohubvuzhhorody