Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5871
2013-01-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4895
Зробіть будь-ласка рекомендаційний список на тему "Закарпаття туристичне"? Семйон Вікторія Вікторівна


2013-01-23

Пропонуємо Вашій увазі:
К 75.8
В 27
Великоберезнянщина туристична запрошує : туризм, рекреація, відпочинок, спорт. – Великий Березний, [2007]. – 20 с. : кольор. іл.

К 75.8
З-18
Закарпатські села запрошують на відпочинок = Welcome to transcarpathian villages : туристично-інформаційний довідник. – Ужгород, 2005 (ПП Пігаліцин П.Ю.) . – 108 с. : іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Воловеччина / авт. проекту В. Панасович, В. Пукман, відп. за вип. В. Панасович, В. Созанська. – Воловець, 2006. – 30 с. : кольор. іл.

К 75.8
З-33
Запрошує туристична Мукачівщина = Welcome to Mukachiv district og tourist : справочное издание / Мукачівська райдержадміністрація, Від. з питань європ. інтеграції, зовнішньоеконом. зв'язків та туризму упр. економіки ; авт. тексту К. Ковач, фото: Т. Рябініна, О. Гудак, Філіппов Олексій. – 2005. – 31 с. : кольор. іл.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин / В. І. Мацола ; Ін-т регіонал. дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

К 75.812.5
С 36
Сільський туризм Закарпаття : закарпатське село щиро запрошує! / Б. Праничук, Н. Шабан, Б. Праничук, В. Шевченко ; DEZA DDC DSC SDC COSURE, Спілка сприяння розвитку сіл. зеленого туризму в Україні, Закарпат. облас. центр розвитку сіл. туризму, Зелена садиба. – Ужгород : Ліра, 2005. – 48 с. : кольор. іл.
***
Деяк, Л. Чи маємо ми ресурси, щоб стати центром європейського туризму? / Любов Деяк // Ужгород. – 2008. – 24 трав. – С. 5.

Лівак, Ю. Відпочивати треба з розумом : [туризм на Закарпатті] / Юрій Лівак // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 19-25 лют. – С. 24.

Майбутнє Закарпаття – туризм : днями голова ОДА О. Гаваші демонстрував ж-сткам принади краю // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 13-19 берез. – С. 22.

Марченко, О. Чим ми цікаві світу? : [турист. індустрія Закарпаття] / Олександр Марченко // Новини Закарпаття. – 2010. – 20 листоп. – С. 18.

Ходина, І. Туризм як важіль закарпатської економіки / Іван Ходина // Закарпат. правда. – 2008. – 15-21 берез. – С. 14

За більш детальною інформацією звертайтесь безпосередньо до бібліотеки, поскільки складання списків, в тому числі рекомендаційних, є платною послугою.
2013-01-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4890
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, джерела та літературу для висвітлення теми "Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках світової літератури" Марина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-17

Доброго дня.

Зверніть увагу!

Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках української мови : з наукового доробку Л. В. Скуратівського [Текст] // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 4. - С. 22-26. - Бібліогр. : 10 назв.
Аннотация: Автор статті висвітлює, дуже важливе стратегічне завдання учителя у формуванні вмінь і навичок стеження за культурою власного мовлення, передусім такими його характеристиками, як логічність, багатство, виразність, доречність, оригінальність, що базуються на розвинених уміннях і навичках мисленнєвої діяльності, а також за умови досягнення належного рівня самостійності учня, визначення ним власної пізнавальної траєкторії.Інтернет – ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9


2013-01-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4891
бібліотечна діяльність В. Д. Грінченка. Якщо можна інтернет-джерела. Дякую :)
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-18Зверніть увагу!


Інтернет-ресурси :

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4


2013-01-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4892
О. Грушевський - внесок у розбудову бібліотечної справи Української держави. Інтернет-джерела якщо можна :)
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-18


Зверніть увагу!

Внесок Олександра Грушевського у розбудову бібліотечної справи Української держави у 1917–1918 рр. // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 4. – С. 23–30.

Інтернет-ресурси :

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-01-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4893
бібліотечна діяльність В. Кревецького. Інтернет-джерела якщо можна :)
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-18

Зверніть увагу!

Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1905-1914) / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 40-44.

Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1922-1939) / Яворська У. П. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005.– № 2. – С. 45-53.

Яворська У. П. Бібліографічний доробок Івана Кревецького в “Літературно-науковому вістнику” / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 2. – С. 35-39.

Яворська У. П. Бібліографічні дослідження Івана Кревецького на сторінках “Записок Наукового товариства ім. Шевченка” / Яворська У. П. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 380-388.

Яворська У. Науково-педагогічний журнал “Наша школа” за редакцією Івана Кревецького (1909-1912 рр.) / Яворська У. // Рідна школа.– 2004. – № 11. – С. 65-69.

Яворская У. П. Иван Кревецкий – исследователь украинской прессы / Яворська У. П. // Книга и мировая цивилизация: Материалы ХІ междун. науч. конф. по проблемам книговедения. Москва, 20-21 апреля 2004 г. : Тезисы доклада: В 4-х т.– Москва: Наука, 2004. – Т. 2. – С. 308-310.

Яворська У. П. Іван Кревецький - директор бібліотеки Наукового Товариства імені Т. Шевченка у Львові / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 25-26 трав. 2004 р. / М-во культури і мистецтв України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2004. – С. 182-185.

Яворська У. П. Іван Кревецький – бібліотекар та бібліограф / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 трав. 2005 р. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.– К., 2005.– Част. 1.– С. 78-81.

Інтернет – ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2013-01-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4889
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, джерела та літературу для висвітлення теми "Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках світової літератури" Світлана
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-16

Доброго дня.
Пропонуємо, наступні видання:

Бондаренко, Н. Теоретичні аспекти роботи над мовленнєвою культурою старшокласників / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2011. – №3. – С.6-9.

Бондаренко, Н. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів на уроках світової літератури //Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №4. –С.12-14.

Донченко, Т. Учнівські твори як засіб мовленнєвого розвитку учнів / Т. Донченко. //Українська мова і література в школі. – 2009. – № 1. – С.2-7.

Пентилюк, М. Компетентністний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті / М. Пентилюк. //Українська мова і література в школі – 2010. – № 2. – С.2-5. – Бібліогр. в кінці ст.

Подлевська, Н. Формування вмінь культури спілкування у видах мовленнєвої діяльності / Н. Подлевська. // Українська мова і література в школі – 2007. – №2. – С.2 -5. – Бібліогр. в кінці ст.

Хорошковська, О. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту / О. Хорошковська. // Українська мова і література в школі – 2011. – №1. – С.41-44.

Черниш, К. Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови у процесі вивчення розділу "Морфологія" (засобами дистанційного навчання) / К. Черниш. // Українська мова і література в школі. – 2010. – №2. – С.19-22.

Цінько, С. Розвиток мовленнєвої компетентності дев'ятикласників / С. Цінько // Українська мова і література в школі . – 2012. – № 4. – С. 16-19. - Бібліогр. в кінці ст.


Інтернет - ресурси:


Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

Посилання 5

Посилання 6


2013-01-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4888
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в інтернет-ресерсах стосовно досліджень журналу іноземної літератури "Всесвіт" Катерина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-16


Зверніть увагу!

Микитенко О. "Всесвіт" лишається "Всесвітом" // Літературна Україна. – 2001. – 18 січ. – С. 2.

Інтернет-ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6


2013-01-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4887
Добрий день. Хотіла дізнатися, чи є у вашій бібліотеці книжка - М.Родель "Свобода ответственности"? Альона
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-14

Доброго дня! На жаль, у фондах бібліотеки потрібне Вам видання відсутнє.
2013-01-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4885
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела та літературу по французькій революції та культурі цього періоду. Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

63.3(4ФРА) Д29
Дельнов А. А. Франция. : большой истор. путеводитель / А. А. Дельнов. -М. : Эксмо: Алгоритм, 2008.-864 c.

63.3(0) Г61
Голованов С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С.О.Голованов. -К.: Каравела, 2005.-272 c.

63.3(4ФРА) И21
Иванова Ю. А. Все о Франции / Ю.А. Иванова; Предисл. Ю.В. Макаров, Худ.-оформ.: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк. -Харьков: Фолио, 2007.-544 c.

63.3(4ФРА) И 90
История Франции : [сб. работ отечеств. дореволюц. авт.] / сост. А. Р. Андреев. -М.: Крафт+, 2009.-464 c.

71.03(0) І 90
Історія світової та української культури : Підручник/ В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко. -К.: Літера ЛТД, 2002.-464 с.

71.0 К 90
Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / авт. кол.: І. І. Тюрменко ; С. Б. Буравченкова ; П. А. Рудик [та ін.] ; за ред. І. І. Тюрменко. -Вид. 3-тє, переробл. та допов.. -К.: Центр учбової л-ри, 2010.-370 c.

63.3(0) О-66
Орлова Т.В. Історія сучасного світу ХV - XXI століття / Т. В. Орлова. -К.: Вікар, 2007.-552 c.

71.03(0) П50
Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посібник / В.С. Полікарпов. -5-е вид., стер. -К.: Знання, 2002.-359 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

63.5(4) Ш 39
Шейко В.М. Історія художньої культури : Західна Європа ХІХ - ХХ ст.: підручник / В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко; Харківська державна академія культури. -Х.: ХДАК , 2001.-208 с.

Муньє Е. Реформізм і революція / Е. Муньє; Пер. Ю Дубленич // Ї. -2004. -№34. - C. 114-119.


2013-01-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4886
де можна скачати таблиці ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) для масових бібліотек
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2013-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4883
Доброго дня!Скажіть будь-ласка які обовязкові документи повинні бути у шкільній бібліотеці? Гардубей Оксана Василівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, якою Ви можете скористатись:

78.34 Д 30
Демешко Л. А. Менеджмент школьной библиотеки : науч.-практ. пособие/ Л. А. Демешко. -Минск: Новое знание, 2009.-160 c.

78.3(4УКР) І-45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.
78.34 С 90
Суслова И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособ. / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. -СПб.: Профессия, 2008.-192 c.

Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально - виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 46-47.

Бібліотека загальноосвітньої школи // Шкільна бібліотека. - 2006. - №12. - С. 88-98.

Бірюкова Т. Культура та освіта крізь історичну призму : взаємодія бібліотек і освітніх закладів / Т. Бірюкова // Рідна школа. - 2007. - № 1. - С. 72-75.

Савенкова, Людмила. Проблеми та перспективи кадрового забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів / Людмила Савенкова // Вища школа. - 2008. - № 5. - С. 55-59.

Лесковець С. Тарифні розряди шкільних бібліотекарів і оплата праці / С. Лесковець // Початкова школа. - 2009. - № 1. - С. 63-64.

Кучерова А. Інформаційний центр бібліотеки в навчально-виховному процесі / А. Кучерова // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 75-76.

Рогова П. Головній освітянській книгозбірні - 10 років / П. Рогова // Рідна школа. - 2009. - № 8-9. - С. 80-81.

Акименко І. Бібліотека - інформаційно-дослідницький центр / І. Акименко // Рідна школа. - 2010. - № 4-5. - С. 75-76.

Антипова В.Б. Массовая работа в школьной библиотеке : рекомендации в помощь проведению массовой работы в школьной библиотеке / В. Б. Антипова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 4. - С. 9-16.

Иванова Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты о будущем / Е. В. Иванова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 9. - С. 22-24.

Мосендз Т. ИТ в работе школьной библиотеки / Т. Мосендз // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 6. - С. 48-49.
2013-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4884
Мне нужен список литературы к курсовой работе на тему:"Неолитические кремнеобрабатывающие мастерские Донбасса" Берду Полина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-11

Доброго дня! Пропонуємо звернутись до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8


2013-01-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4881
Доброго дня! З Новим роком! Підскажіть, будь ласка, яку літературу можна використати до теми "Аналіз заголовків інтернет-публікацій"? Дякую! Анастасія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-08

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2013-01-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4879
Доброго дня. Мене цікавлять умови отримання книг по МБА. Дякую Михайло
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2013-01-04

Доброго дня! Шановний користувач, зверніться у відділ художньої літератури нашої бібліотеки. У відділі працює сектор міжбібліотечного абонементу (МБА), де Вам нададуть інформацію.
2013-01-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4880
Доброго дня!З Новим роком! Мене цікавить наявність підручник та посібників у Вашій бібліотеці з дисц. "Консолідова фінансова звітність", а також такі книги з інтернет-ресурсів. Щиро вдячний! Яцко М.В.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2013-01-08

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

65.052 В 65
Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб./ М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. -К.: Центр учбової л-ри, 2010.-488 c.

65.052.9(4УКР) К72
Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.-практ. посіб./ В. М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). -К.: Центр учбової л-ри, 2008.-528 c.

65.052.9(4УКР)229 К 84
Крупельницька І. Г. Звітність підприємств : навч. посіб./ І. Г. Крупельницька. -К.: Центр учбової л-ри, 2012.-232 c.

65.052.9(4УКР)229.0 Т 39
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб./ Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк; Нац. акад. внутр. справ. -К.: Центр учбової літератури, 2012.-268 c.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9

Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.