Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5871
2012-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4863
Я хотів би дізнатися більше про своє прізвище, Балаж. Якшо таке реально, будь-ласка дайте відповідь Балаж Михайло


2012-12-20

Доброго дня!
Пропонуємо Вам завітати до відділу краєзнавства нашої бібліотеки і скористатись нижче поданою книгою, з якої зможете більше дізнатись про своє прізвище – Балаж.

К 81-4
Ч 96
Чучка, П. П. Прізвища закарпатських українців : історико-етимологіч. словник / Павло Павлович Чучка. - Львів : Світ, 2005. - 704 с.
2012-12-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4862
Доброго дня.Будь ласка,підберіть мені літературу до теми "Відьма та її ознаки".Дякую Ліля
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-21

Доброго дня! Радимо Вам переглянути наступну літературу:

82.3(4УКР) В65
Войтович В.М. Міфи та легенди давньої України : учебное пособие/ В.М. Войтович; Передм. С. Пінчук, Післямова Г. Дем'янчук. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007.-392 c.

82.3(4УКР) В65
Войтович В.М. Українська міфологія/ В.М. Войтович; Худ. О. Григор. -К.: Либідь, 2002.-664 с. :іл.

82.3(4УКР) Д13
Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору : монографія/ В. Ф. Давидюк. -3-є вид., доп. й перероб. -Луцьк: Волинська книга, 2007.-324 c.

63.3(4УКР)4 З- 77
Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні : научно-популярная литература/ О.П. Знойко. -2-е вид.. -К.: Молодь, 2004.-336 c.

63.3(0)3 М 68
Мифологический словарь : кн. для учителя/ М. Н. Ботвинник, Б. М. Коган [и др.]. -Изд. 4-е, испр. и перераб.. -М.: Просвещение, 1985.-176 c.

82.3(4УКР) Н 59
Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології/ І. С. Нечуй-Левицький ; післямова О. Мишанич. -2-е вид. -К.: Обереги, 2003.-144 с.

82.3(4) Р24
Рассоха І.М. Язичництво народів Європи/ І. М. Рассоха. -Х.: Веста: Ранок, 2002.-144 c.

82.3(0) С 47
Славянская міфологія : словарь-справочник / сост. Л. М. Вагурина. – М. : Линор, 1998. – 320 с.

2012-12-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4860
Особливості таких видів контролю на підприємстві: фінансового, виробничого, якості продукції, поведінки працівників.? (менеджмент) Нетта
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-17

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

65.29 М17
Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві : навч. посіб./ В. Ф. Максімова. -Суми: Університетська книга, 2008.-192 c.

65.29 М50
Менеджмент персоналу : навч. посіб./ В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2006.-400 c.

65.050 М91
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч.-практ. посіб./ М.І. Мурашко. -2-е вид., стер.. -К.: Знання, 2006.-312 c.

65.052 П 12
Павлюк В.В. Контроль і ревізія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.В.Павлюк, В.М.Сердюк, Ш.М.Акаєв; Міністерство освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-196 c.

65.9(4УКР)29 П37
Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб./ М. О. Данилюк, О. І. Лесюк [та ін.] ; за ред. М. О. Данилюк; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] . -Львів: Магнолія 2006, 2009.-536 c.

65.052(4УКР) У-74
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник/ Б.Ф. Усач. -4-е вид., стер.. -К.: Знання- Пресс, 2002.-253 с. -(Вища освіта ХХІ століття).


Петрик О. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства у процесі незалежної аудиторської перевірки / О. Петрик // Вісник податкової служби України. -2003. -№19. - C. 53-59.

Азарова А.О. Визначення базових показників управління якістю продукції засобами кореляційно- регресійного моделювання/ А. О. Азарова, О. В. Гіль // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 12. - C. 186- 191.

Сліпачук О. Управлінський контроль/ О. Сліпачук // Контроль. -2009. -№ 3. - C. 29 - 34.

Чугунов І.Я. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку/ І. Я. Чугунов, В. М. Федосов // Фінанси України. -2009. -№ 4. - С. 3-12.

Этапы развития системы управления персоналом // Контроль. -2009. -№ 11-12. - C. 108 - 117.

Кривда О. Аспекти контролю державних підприємств/ О. Кривда // Фінансовий контроль. -2010. -№ 5. - C. 41 - 42.

Бугрім О. Ю. Оцінювання ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах/ О. Ю. Бугрім. -(Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. -2010. -№ 6. - C. 195-200.

Швайка Л.А. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством/ Л. А. Швайка // Наукові записки. -2010. -№ 1. - C. 152-157.

Чуєнков А. Є. Необхідність створення внутрішнього аудиту як суб’єкта внутрішньогосподарського контролю/ А. Є. Чуєнков // Економічний часопис - ХХІ. -2010. -№ 9-10. - C. 58-62.

Іваницька О.М. Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю / О. М. Іваницька, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. - 2011. - № 5.- С.68-77.

Захарчук, Ольга. Методи контролю і ревізії доходів та фінансових результатів / О. Захарчук // Фінансовий контроль. - 2011. - № 8. - С. 14-17.

Шара, Євгенія. Державний фінансовий контроль та шляхи його вдосконалення в економіці України / Є. Шара // Фінансовий контроль. - 2011. - № 8. - С. 46-47.

Виговська Н. Г. Розвиток системи фінансового контролю в Україні / Н. Г. Виговська // Економіка і регіон. - 2011. - № 2. - С. 9-14.

Семенов Г. А. Управління якістю продукції на підприємстві/ Г. А. Семенов, А. О. Квасова. -(Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. -2012. -№ 3. - C. 208-214.

Глущенко В.В. Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку / В. В. Глущенко, А. В. Хмельков // Фінанси України. - 2012. - № 6.- С.97-103.
2012-12-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4859
Які є у Вашому фонді твори Грицька Григоренка, а також критичні огляди її творчості?
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-16

Доброго дня! У фондах бібліотеки є таке видання:

84(2Ук)1 Г83
Григоренко Г. Оповідання / Грицько Григоренко ; [Упоряд. і авт. прим. А. М. Полотай ; Вступ. ст. А. Г. Погрібного, с. 5-26]. - К. : Дніпро, 1988. - 494 с.

Пропонуємо переглянути сайт:

Посилання 1
2012-12-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4858
тексты контрольных работ власова в.г.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-14


Шановний користувач!

Будь-ласка,уточніть Ваше запитання.
2012-12-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4854
Доброго дня. Мені потрібна література яка стосується джазу. Конкретніше філософія, історія та теорія джазу. Щиро вдячна, приємного дня. Голубка Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-13

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

85.318(7) К60
Коллиер Д.Л. Луи Армстронг. Американский гений : пер. с англ. – М. : Радуга, 1987. – 422 с.

85.318 К64
Конен В. Д. Рождение джаза. – 2-е изд. – М. : Сов. композитор, 1990. – 320 с.

85.31 М 89
Музыка : Энциклопедия/ Редколл.: М.Г.Арановский, В.С.Виноградов, Л.З.Корабельникова и др.; Гл. ред. Г.В.Келдыш. -Репринт. изд. "Музыкального энциклопедического словаря" 1990 г. -М.: Большая Рос. энцикл., 2003.-672 с. -(Золотой фонд).

85.31 М89
Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 672 с.

85.318 С20
Сарджент У. Джаз : Генезис. Муз. язык. Эстетика : [пер. с англ.]. – М. : Музыка, 1987. – 294 с.

85.31(4УКР) С37
Симоненко В.С. Українська енциклопедія джазу : справочное издание / В.С. Симоненко. -К.: Центрмузінформ, 2004.-232 c. :z-фото.

Філософія музики, або на хвилі німецького джазу // Всесвіт. - 2008. - № 11-12. - С. 216-217.

Прісич, Наталія. Музичні ритми Америки / Н. Прісич // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 3. - С. 49-52.

Войцеховська Т.Е. Англійська у ритмі джазу / Т. Е. Войцеховська, О. А. Глушко // Сучасна освіта. - 2009. - № 12. - С. 54.

Курченко О. О. Відлуння епох у музичному мистецтві. Джаз / О. О. Курченко // Все для вчителя. - 2010. - № 22. - С. 15-16.

Рижак О. Весь цей джаз / О. Рижак // Дніпро. - 2010. - № 6-8. - С. 92-93.

Позняк-Хоменко, Наталка. У ритмі Босанови / Н. Позняк-Хоменко // Артанія. - 2011. - № 1. - С. 48-49.
2012-12-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4855
Доброго вечора! Мені потрібна література по таких питань: Нові технології; Як сохранити здоров*я? Книги про здоров... Д*якую за відповідь! Ковач І.О.


2012-12-14

Пропонуємо, переглянути наступні видання:

60.56(4УКР) Ф 79
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи : монографія / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко [та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К. : [б. и.], 2000. – 207 с.

60.54(4УКР) Ф 79
Формування здорового способу життя: київський досвід / Н. М. Комарова, П. Шатц, О. О. Яременко [та ін.]. – К. : [б. и.], 2001. – 56 с.

60.54(4УКР) Ф 79
Формування здорового способу життя молоді : стратегія для України. – К. : [б. и.], 2001. – 24 с.

75. А 65
Андреев, Ю. А. Три кита здоровья : здоровье для всех / Ю. А. Андреев. – 14-е изд. – СПб. : Диамант : Золотой век, 1999. – 288 с.

50. Ч-16
Чаклин, А. В. География здоровья / А.В. Чаклин; Нар. универ.-1986 естественнонаучный ф-т. - М. : Знание, 1986. - 152 с.

50. Д 68
Доринець, Н. В. Навколишнє середовище і здоровя людей [: навч. посібник / Н.В. Доринець; Авторський навч.-виховний комплекс. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 64 с.


68.9 Д 68
Доринець, Н. В. Виховання здорового способу життя на уроках з основ безпеки життєдіяльності людини : навч. посібник / Н.В. Доринець; Авт. навч.–вихов. комплекс. – Ужгород : [б. и.], 2002. – 88 с.


53.5 М 18
Малахов, Г. П. Оздоровительные системы и практики / Г.П. Малахов. – СПб : Генеша, 1999. – 188 с. – (Основы здоровья).

К 75.8 Ч-44
Чепа, В. І. Туризм – це здоров’я : метод. посіб. на допомогу керівнику гуртка у підготовці юних туристів / В. І. Чепа, Р. А. Децик ; Закарпат. центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді, Управління освіти і науки Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 60 с. : іл. – Бібліогр. : C. 54.

53.5 Г19
Ганич , О. М. Твоє здоров`я в твоїх руках / О. М. Ганич ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : "Поличка "Карпатського краю", 1996. – 408 с.

20.1(4УКР)
Г19
Ганич , О. М. Екологія. Природне харчування. Здоров`я / Ганич О.М., Б. М. Білас ; Наук.-дослід. ін-т фітотерапії УжДУ [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2000. – 376 с. – Бібліогр. : C. 368-370.

51.1(4УКР) О75
Основи громадського здоров`я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / авт.кол. Т. П. Авельцева [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Безпалько. – Ужгород : Патент, 2008. –322 с.

51.2 Б24
Барабаш, Л. Будьте здоровы : лекции о здоровом образе жизни / Л. Барабаш. – Херсон : [б. и.], 2003. – 60 с.

К 53.5 Г 19
Ганич , О. М. Рекомендації для збереження здоров’я / Ганич О. М., Т. М. Ганич. – Ужгород : [б. и.], 2011. – 30 с.


***
Горяна, Л. Соціальне здоров’я людини як показник культури спілкування / Л. Горяна // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 36-41.

Мачуга, Н. З. Якість медичних послуг як інструмент реформування системи охорони здоров’я в Україні / Н.З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 200-205.

Нетребенко, А. Ю. Як попередити небезпечну хворобу / А. Ю. Нетребенко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 12. – С. 39-40.

Орлова, Н. М. Регіональні системи охорони здоров`я: концептуальні підходи до їх удосконалення / Н. М. Орлова // Східноєвропейський журнал громадського здоров`я. – 2011. -– № 2.– С. 49-52.

Попченко, Т. П. Побудова української моделі охорони здоров’я в умовах ринкової економіки / Т. П. Попченко // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 2. – С. 115-120.

Співак, М. Генетично модифіковані продукти: що це і з чим їдять? / М. Співак // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – № 22-24. – С. 71-72.

Шелков, В. Хвилюймося на здоров’я / В. Шелков // Науковий світ. – 2009. – № 5. – С. 6-7.2012-12-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4856
Де можна скачати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-14

Відповідь:

Інтернет-ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6

Видання:

Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв'язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. — К. : Кн. палата України, 2007. — 60 с.

Інструкція щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / [уклад. Рудич О. Б.] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — К. : Кн. палата України, 2008. — 19 с.: табл.

Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — К. : Кн. палата України, 2008. — 70 с. — Бібліогр.: с. 66—69 (41 назва).

Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса. — К. : Кн. палата України, 2007. — 52 с.


2012-12-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4852
Дякую Вам гарно Студентка з Києва
2012-12-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4853
Допоможіть будь-ласка знайти курсову роботу "Місце та роль шкільної бібліотеки в системі виховної роботи сучасної школи." Бескід Ірина Михайлівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-12

Відповідь:
Зверніть увагу!

Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально – виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 46-47.

Салій, В. О. Основи бібліотечної справи та бібліографії / В.О. Салій // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 68-72.

Зубченко, Л. А. Библиотечный дизайн / Л.А. Зубченко // Шкільна бібліотека. –2006. – №10. – С. 73-77.

Балашова, Е. В. Дизайн в библиотечном деле / Е.В. Балашова, Тищенко М. И., Ванеев А. Н. // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 78-88.

Дворкина, М. Я. Пространство для книги и читателя / М.Я. Дворкина // Шкільна бібліотека. – 2006. – №10. – С. 89-98.

Німець, Е. Інформаційні потреби учнів / Е. Німець // Шкільна бібліотека. –2006. – №10. – С. 99-101.

Міщенко, К. І. Шкільна бібліотека – центр психологічного розвантаження / К.І. Міщенко // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 23-24.

Романенко, Н. П. Вміння спілкуватися з читачем / Н.П. Романенко // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 29.

Дрешер, Ю. Н. Психологические основы библиотечной деятельности / Ю.Н. Дрешер // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 24-28.

Дудіна, Н. Г. Духовне обличчя шкільного бібліотекаря / Н.Г. Дудіна // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 31.

Півнева, С. І. Культура мовлення шкільного бібліотекаря - важливий елемент його професійної майстерності / С.І. Півнева // Шкільна бібліотека. – 2006. –№11. – С. 30.

Курінська, Л. А. Інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально - виховного процесу / Л.А. Курінська // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 41-45.

Жирова, В. Г. Етика бібліотекаря / В.Г. Жирова // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 32-40.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 57-58.

Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально - виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2006. – №11. – С. 59-63.

Роль і місце бібліотечно - інформаційного центру у навчально - виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Шкільна бібліотека. – 2006. – №12. – С. 86-87.

Бібліотека загальноосвітньої школи // Шкільна бібліотека. – 2006. – №12. – С. 88-98.

Андрух, М. Л. Бенефис лучших читателей : (Сценарий) / М.Л. Андрух // Шкільна бібліотека. – 2006. – №12. – С. 105-106.

Антипова , В. Б. Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков [Текст] : методические рекомендации / В.Б. Антипова // Шкільна бібліотека. - 2007. - 4 лют.-. 2-10.

Загуменна, В. В. Інноваційні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування / В. В. Загуменна // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 18 (102). – верес. – С.14-15.

Кучерова, А. Інформаційний центр бібліотеки в навчально-виховному процесі / А. Кучерова // Рідна школа. – 2009. – № 7. – С. 75-76.

Опарієнко, І. А. Шкільна бібліотека – центр краєзнавчої інформації / І. А. Опарієнко // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 5. – С. 4-11.

Інноваційна діяльність бібліотекаря у формуванні читацької культури учнів : за матеріалами Всеукраїнської акції "Живи, книго!" // Шкільна бібліотека. –2010. – № 22. – С. 5-6.

Ситник, Г. Шляхи і засоби модернізації змісту шкільної бібліотечної справи у 2010-20111 навчальному році / Г. Ситник // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 19. – С. 2-4.

Шабанова, Л. Афоризмотерапія як один із пріоритетних напрямів роботи бібліотекаря школи / Л. Шабанова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 1. – С. 3.

Гаврилюк, Р. П. Інноваційний розвиток національної освіти : бібліогр. огляд л-ри / Р. П. Гаврилюк // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 1. – С. 10.

Методичні рекомендації для шкільних бібліотекарів // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 3. – С. 2-13.

Поперечна, Л. Проектні технології у формуванні інформаційної культури учнів / Л. Поперечна // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 7-8. – С. 2-11. – Бібліогр. наприкінці ст.

Иванова, Е. В. Школьные библиотеки и информационные технологии: мечты о будущем / Е. В. Иванова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 9. – С. 22-24. – Бібліогр. наприкінці ст.

Покотило, В. Бібліотечна діяльність : психологічний аспект / В. Покотило // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 10. – С. 15-23. – Бібліогр. наприкінці ст.

Мезенина, С. Привлекательный имидж чтения, или маленькие секреты школьной библиотеки по его продвижению / С. Мезенина ; розмову вів Микола Славинський // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 12. – С. 11-17.

Лукавченкова, В. Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання електронних інформаційних ресурсів / В. Лукавченкова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 13-14. – С. 5-8.

Маковей, К. Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи та використання електронних інформаційних ресурсів / К. Маковей // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 13-14. – С. 9-12. – Бібліогр. наприкінці ст.

Титаренко, О. Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічої роботи і використання електронних інформаційних ресурсів / О. Титаренко // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 13-14. – С. 25-27.

Хемчян, І. І. Результати паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України державної та комунальної форм власності / І. І. Хемчян // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 15. – С. 2-22.

Олейнікова, І. Ю. Технічне оснащення мережі шкільних бібліотек / І. Ю. Олейнікова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 24. – С. 3-6. – Бібліогр. наприкінці ст.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: І. Г. Лобановська ; О. Г. Помчалова ; І. С. Хибник // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 15-16. – С. 1-96.

Хемчян, І. І. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в діяльності освітянських бібліотек / І. І. Хемчян // Шкільна бібліотека. – 2011. –№ 24. – С. 4-6.

Олейнікова, І. Ю. Організаційно – методичний супровід шкільних бібліотекарів / І. Ю. Олейнікова // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 24. – С. 23-24. – Бібліогр. наприкінці ст.

Лактіонова, Ф. Портфоліо шкільного біліотекаря / Ф. Лактіонова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 5. – С. 63-64.

Мосендз, Т. ИТ в работе школьной библиотеки / Т. Мосендз // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 6. – С. 48-49.


2012-12-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4851
Доброго дня! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему: "Системи стратегічного планування та інши механізми координації". Необхідн періодика, підручники. Щиро вдячна!!! Полищук Л.О.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-12

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.050.9(4УКР) В 14
Вакуленко В.М. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях : Навч. посіб./ В.М. Вакуленко; Нац. академія державного управління при Президентові України. -Ужгород: Патент, 2004.-200 с.

65.050.9(4УКР)2 С 83
Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті : [навч. посіб.]/ за ред. П. М. Макаренко ; авт. кол. : П. М. Макаренко ; : Р. М. Миронова, А. П. Макаренко [та ін.]. -Дніпропетровськ: Оксамит-Текс, 2003.-144 c.

К 65.6 С 83
Стратегічне планування як фактор конкурентоспроможності: теоретичний та практичний аспекти : [монографія]/ В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній [та ін.]. -Ужгород: Закарпаття, 2011.-202 c.

Роговий А.В. Фінансові ризики в системі стратегічного фінансового планування / А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №5. - С. 34-44.

Марцин В. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації : общественно-политическая литература/ В. Марцин // Регіональна економіка. -2005. -№2. - C. 220-224.

Циба Т.Є. Особливості і механізм стратегічного планування : общественно-политическая литература/ Т.Є. Циба // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№2. - C. 159-172.

Точилін В. О. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та практика впровадження/ В. О. Точилін, І. С. Вербицький // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 1. - C. 109 - 116.

Зелль А. Концепція стратегічного планування підприємства за Крайкебаумом : общественно-политическая литература/ А. Зелль // Журнал європейської економіки. -2006. -Т. 5 (№3). - C. 237-266.

Мельник А.Ф. Стратегічне планування в системі інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку України/ А.Ф. Мельник, Л.А. Лаврів // Вісник економічної науки України. -2008. -№ 1. - C. 74-83.

Вербицький І. Методичні основи розроблення системи показників стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів / І. Вербицький // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 1. - С. 139-143.

Кривий В. В. Моделі і принципи стратегічного планування розвитку підприємства/ В. В. Кривий // Вісник. -2010. -№ 3. - C. 11-13.

Тригоб"юк С.С. Інформаційна складова системи стратегічного планування діяльності підприємств / С. С. Тригоб"юк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 288-292.

Пєнкіна І. Сучасна фінансова стратегія компанії та процес її розробки/ І. Пєнкіна // Фінансовий ринок України. -2010. -№ 10. - C. 26 - 28.

Азарова А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства/ А. О. Азарова, Н. С. Желюк // Актуальні проблеми економіки. -2010. -№ 12. - C. 91-100.

Загарій В. К. Необхідність розробки стратегії розвитку підприємства та її реалізації в умовах стратегічних змін/ В. К. Загарій // Вісник. -2012. -№ 1. - C. 44-47.

Осипов В. М. Особливості стратегування економічного розвитку агломерацій в Україні / В. М. Осипов, І. Л. Парасюк, О. О. Ворожейкін // Стратегічні пріоритети. -2012. -№ 3. - C. 82-86.
2012-12-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4848
Доброго дня! Підскажіть які нові рубрики варто відкрити у 2013???? Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-12

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7


2012-12-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4849
форми організації дітей яжук юлія олександрівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2012-12-11

Доброго дня!
Форми організації дітей? Навчання? Діяльності? Відпочинку?
Уточніть будь-ласка Ваше запитаня.
2012-12-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4850
Історія книговидання на Україні з найдавніших часів Київської Русі до наших часів на основі фахових бібліотечних періодичних видань. Гартнер Діана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-11

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами, які є у фондах нашої бібліотеки:

76.11(4УКР) І-85
Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми/ Я Ісаєвич; Ін-т укр-знавства ім. І. Крип`якевича НАН України. -Львів, 2002.-520 с.

Сенченко М. Книговидання трьох слов"янських країн: Україна, Білорусь, Росія / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 3 - 9

Бондар Ю. Підтримка книговидання - умова формування національного інформаційного простору / Ю. Бондар // Віче. - 2008. - № 12. - С. 2-4

Сенченко М. Книговидання трьох слов"янських народів / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 4. - С. 3 - 6

Добровольський О. Оптимізація книговидання за критерієм "ціна - якість" як єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції / О. Добровольський // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 3 - 6

Індутна К. Напрями підтримки книговидання в Україні / К. Індутна // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 24-33

Васьківська О. Відродження національного книговидання: 1918 рік / О. Васьківська, А. Шумілова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 26-31

Афонін О. В. Манікюр для українського книговидання / О. В. Афонін // Бібліотечна планета. - 2011. - № 3. - С. 9-12

Гастинщиков Валерій Проблеми українського книговидання у засобах масової інформації / Валерій Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 12. - С. 13-17

Водолазька, Світлана. Традиції та інновації у світовому університетському книговиданні / Світлана Водолазька // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 15-18

Чупрій, Леонід Васильович. Розвиток українського книговидання в контексті реалізації гуманітарної політики держави / Л. В. Чупрій // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 1. - С. 142-147.
2012-12-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=4847
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка. підскажіть скільлки у Систематичній картотеці статей вашої бібліотеки карток. Допоможіть напиші=ть цифру, бо я зараз далеко від Ужорода і неможу завітати у вашу бібліотеку. навчаюсь у Києві, а цифри поотрібні точні. Допоможіть умаляю ВАС студентка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2012-12-12

Доброго дня! Традиційна картотека статей в ЗОУНБ "законсервована", ведеться електронний варіант СКС.
На даний час він нараховує 9000 записів.Новини

2022-09-30

Пропонуємо вашій увазі відео, в якому розповідаємо як наша бібліотека прожила цей рік.

2022-09-28
1 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день музики. Запрошуємо на мистецько-патріотичний вечір «Музика у задоволення», який відбудеться 5 жовтня. Початок о 18:00. Вхід вільний.
2022-09-27

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2022-09-21

Пропонуємо вашій увазі нову віртуальну виставку "Новий час - нові книги" (лідери читацьких уподобань від Українського інституту книги).

2022-09-21

Днями виповнюється  150 років від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Голос, що полонив увесь світ", яка присвячена життю і творчості цієї непересічної особистості.